Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto stručni savjetnik – vještak socijalni radnik, Područni ured u Osijeku, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; KLASA 08

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/08, URBROJ: 426-02-03/1-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 53/19 od 24.05.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24.05.2019. godine, broj biltena 101, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

4. Područni ured Osijek, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – 2 izvršitelja (1 izvršitelj mjesto rada Vukovar i 1 izvršitelj mjesto rada Virovitica)

- stručni savjetnik – vještak socijalni radnik

da pristupe na intervju, na adresu Tadije Smičiklasa 2, Osijek

dana 18.07.2019. u 11,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

31

J.K.

13.09.1988.

Vinkovci

49

A.G.

11.06.1987.

Vuka

25

A.F.R.

17.11.1977.

Vukovar

18

D.S.

11.12.1973.

Virovitica

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/ 6064 735

e-mail: ivucinic@zosi.hr