Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto vještak - specijalist, Područni ured Osijek, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/07, URBROJ: 426-02-03/1-19-1, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 20/19 od 27.02.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.02.2019. godine, broj biltena 41, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

VI. PODRUČNI URED OSIJEK

 

  1. Područni ured Osijek, Odjel za vještačenje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

- vještak - specijalist

da pristupe na intervju, na adresu Tadije Smičiklasa 2, Osijek

dana 22.05.2019. u 11,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

6

S.M.

22.12.1967.

Našice

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184-730

e-mail: BJazbec@zosi.hr