Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto vještak – specijalist, Sektor za vještačenje, Područni ured u Rijeci; KLASA 23

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/19-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-19-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 72/19 od 31.07.2019. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31.07.2019. godine, broj biltena 147, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

 

SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

 

PODRUČNI URED RIJEKA

14. vještak - specijalist

da pristupe na intervju, na adresu Lošinjska 16, Rijeka

dana 19.09.2019. u 10,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

59

N.S.

24.12.1971.

Dobrinj, Malinska

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184-730

e-mail: BJazbec@zosi.hr