Natječaji

PROMJENA TERMINA Poziv na razgovor - natječaj od 13.09.2017.

Poziv na razgovor - natječaj od 13.09.2017.

 

Natječaj – poziv na razgovor

Na natječaju KLASA: 112-02/17-01/38, URBROJ: 426-02/3-17-1, objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 92/17 od 13.09.2017. godine; internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13.09.2017. godine, broj biltena 177, te internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s Invaliditetom, sljedeći kandidati  čije su prijave pravovremene i uredne (sadrže sve podatke i isprave) te ispunjavaju uvjete iz natječaja za radna mjesta pozivaju se da pristupe na intervju, kako slijedi:

I. SREDIŠNJI URED

  1. rukovoditelj u Samostalnoj službi za pravne, opće poslove i ljudske potencijale

dana 06.11.2017. na adresi Antuna Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. ANDREJA PARADIŠ u 8.00 sati
 2. GORAN KRŠNJAVI u 8.15 sati
 3. DARIJA PAVLOVIĆ u 8.30 sati
 4. MARKO ŠULIĆ u 8.45 sati
 5. GORDANA BRAČIĆ-RUŽIĆ u 9.00 sati
 6. DRAŽEN ŠKRLEC u 9.15 sati
 7. MAJA MATOKOVIĆ u 9.30 sati
 8. ZANA BEKIRI u 9.45 sati
 9. JADRANA PILAŠ u 10.00 sati
 10. DEAN DEUCHT u 10.15 sati
 11. DANIELA SUKALIĆ u 10.30 sati
 12. LJILJANA MAVRAČIĆ TIŠMA u 10.45 sati
 13. IVETA SEKEREŠ u 11.00 sati
 14. MARIJA VIZLER PANDŽA u 11.15 sati
 15. PETAR PLEVNIK u 11.30 sati

  2. stručni referent II. u Samostalnoj službi za pravne, opće poslove i ljudske potencijale, Odsjek urudžbeno i arhiva

dana 15.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. LJILJANA MIHAJLOVIĆ u 8.00 sati
 2. LANA ANDRIJAC u 8.15 sati
 3. MAJA MEĐIMOREC u 8.30 sati
 4. SNJEŽANA BABIĆ u 8.45 sati
 5. IGOR SIKIRIĆ u 9.00 sati
 6. ANA BUBIČIĆ u 9.15 sati
 7. MAJA SAMEC u 9.30 sati
 8. GORDANA ŠTABA u 9.45 sati
 9. GORDANA CVITKOVIĆ u 10.00 sati
 10. MARIO KOPRIVNJAK u 10.15 sati
 11. MARKO SAVIĆ u 10.30 sati
 12. ANA PILJAK u 10.45 sati
 13. IVANA LEŠKO u 11.00 sati
 14. IVANA TURKOVIĆ u 11.15 sati
 15. SLAVICA PRUSINA u 11.30 sati
 16. TEA STANOJEVIĆ u 11.45 sati
 17. ANA DRAGANOVIĆ u 13.00 sati
 18. JUDITA BARBIĆ u 13.15 sati
 19. ĐURO ŽIVKOVIĆ u 13.30 sati
 20. SVJETLANA LOVRENOVIĆ u 13.45 sati
 21. ALEKSANDRA ŠPANIĆ u 14.00 sati
 22. BOŽENA KUK u 14.15 sati
 23. MIRA POMPER u 14.30 sati
 24. ŽELJKO HRUPAČKI u 14.45 sati
 25. MARIJANA SOLDO u 15.00 sati
 26. IVANA BOŽIĆ u 15.15 sati

 

dana 16.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27) 

 1. ANA GAMILEC MAŽURAN u 8.00 sati
 2. ZLATKO PENIĆ u 8.15 sati
 3. KATICA BARIĆ u 8.30 sati
 4. ANAMARIJA ŠKUNCA u 8.45 sati
 5. NIKOLINA MATIĆ u 9.00 sati
 6. MIA OBAJDIN u 9.15 sati
 7. JOSIP TONŽETIĆ u 9.30 sati
 8. JASNICA BAKRAN u 9.45 sati
 9. GORDANA RUPČIĆ u 10.00 sati
 10. IVANA RANOGAJEC u 10.15 sati
 11. IDA BELAJ u 10.30 sati
 12. MARIJETA BOLANČA u 10.45 sati
 13. KATARINA LUKINA u 11.00 sati
 14. ANDREA PAVLOVIĆ u 11.15 sati
 15. RADMILA KORDIĆ DOLENEC u 11.30 sati
 16. BRANIMIR TOT u 11.45 sati
 17. NIKOLINA TURATO u 13.00 sati
 18. IVAN KRAJINA u 13.15 sati
 19. MIRJANA SPAJIĆ u 13.30 sati
 20. DANIEL MUŠIĆ u 13.45 sati
 21. DIJANA BRUS u 14.00 sati
 22. IVANA IVIĆ u 14.15 sati
 23. MARINA VRĐUKA u 14.30 sati
 24. MARTINA HOLETIĆ u 14.45 sati
 25. DUBRAVKO MARTAN u 15.00 sati
 26. MARTA SIVRIĆ u 15.15 sati

dana 17.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. MISLAV NOVAK u 8.00 sati
 2. MARKO MILIĆ u 8.15 sati
 3. ROMANA CMRK u 8.30 sati
 4. MARIO FOČIĆ u 8.45 sati
 5. DANICA VUJNOVIĆ u 9.00 sati
 6. ERIKA HOHNJEC u 9.15 sati
 7. IVONA BEKAVAC ŽAUHAR u 9.30 sati
 8. IGOR ODAK u 9.45 sati
 9. TANJA PITOM u 10.00 sati
 10. MIRJANA FRŠTEK u 10.15 sati
 11. ANA-MARIJA ČORDAŠ u 10.30 sati
 12. SANDA PEJIĆ DETELBACH u 10.45 sati
 13. ROMANA HARNI u 11.00 sati
 14. MARTINA PLAVIĆ u 11.15 sati
 15. IVAN DINČEC u 11.30 sati
 16. ANJA ANIĆ u 11.45 sati
 17. LEJLA OSMANOVIĆ u 13.00 sati
 18. ANDREA SITTA u 13.15 sati
 19. KRISTINA KUČIŠ u 13.30 sati
 20. MARIO ŠARIĆ u 13.45 sati
 21. ANA KUK u 14.00 sati
 22. MARIJANA FERENČAK u 14.15 sati
 23. ANĐELA VARENINA u 14.30 sati
 24. SARA PAŽUR u 14.45 sati
 25. SANDRA GOLOB u 15.00 sati
 26. TANA TOMAŠKOVIĆ u 15.15 sati

  3. stručni referent I. u Samostalnoj službi za financije, računovodstvo i nabavu, Odjel za računovodstvo

dana 13.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. SNJEŽANA BABIĆ u 8.00 sati
 2. IGOR SIKIRIĆ u 8.15 sati
 3. ANA GAMILEC MAŽURAN u 8.30 sati
 4. ANA BUBIČIĆ u 8.45 sati
 5. SLAVICA PTRUSINA u 9.00 sati
 6. GORDANA ŠTABA u 9.15 sati
 7. GORDANA CVITKOVIĆ u 9.30 sati
 8. ANA PILJAK u 9.45 sati
 9. IVANA TURKOVIĆ u 10.00 sati
 10. MAJA SAMEC u 10.15 sati
 11. BISERA IBRAHIMPAŠIĆ u 10.30 sati
 12. MARIJANA SOLDO u 10.45 sati
 13. ZLATKO PENIĆ u 11.00 sati
 14. KATICA BARIĆ u 11.15 sati
 15. NIKOLINA MATIĆ u 11.30 sati
 16. ANAMARIJA ŠKUNCA u 11.45 sati
 17. IVANA RANOGAJEC u 13.00 sati
 18. ANICA-ANA ŠKROBO u 13.15 sati
 19. ALEKSANDAR MIHOKOVIĆ u 13.30 sati
 20. BOJANA MARTINČEVIĆ u 13.45 sati
 21. KATARINA MLINARIĆ u 14.00 sati
 22. GORDAN KERSTING u 14.15 sati
 23. KRISTINA BALAŠKO u 14.30 sati
 24. MARINA VRĐUKA u 14.45 sati
 25. ALEN ŠTROSAR u 15.00 sati

dana 14.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. MIA OBAJDIN u 8.00 sati
 2. GORAN VISINSKI u 8.15 sati
 3. GORDANA BABIN u 8.30 sati
 4. MARTINA HOLETIĆ u 8.45 sati
 5. JELENA STANIŠIĆ u 9.00 sati
 6. MARTA SIVRIĆ u 9.15 sati
 7. MISLAV NOVAK u 9.30 sati
 8. IVANA KRAMARIĆ u 9.45 sati
 9. ROMANA CVRK u 10.00 sati
 10. IGOR ĐUKIĆ u 10.30 sati
 11. IVONA BEKAVAC ŽAUHAR u 10.45 sati
 12. TANJA PITOM u 11.00 sati
 13. MARIJANA FERENČAK u 11.15 sati
 14. ANĐELA VARENINA u 11.30 sati
 15. DARIO VARJAČIĆ u 11.45 sati
 16. ANA-MARIJA ČORDAŠ u 13.00 sati
 17. SANDA PEJIĆ DETELBACH u 13.15 sati
 18. LEJLA OSMANOVIĆ u 13.30 sati
 19. VERICA KLARIĆ u 13.45 sati
 20. MARJETA BOLANČA u 14.00 sati
 21. MARIJA MILJANIĆ u 14.15 sati
 22. DAVORKA VIDAS u 14.30 sati
 23. IVA KRUŽIĆ MARKOVIĆ u 14.45 sati
 24. SARA PAŽUR u 15.00 sati

6. Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za profesionalnu rehabilitaciju

6. a) viši stručni savjetnik u središnjem uredu – psiholog u Sektoru za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za profesionalnu rehabilitaciju

dana 08.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. NADA IVANOVIĆ u 8.00 sati
 2. IVANA BANDIĆ u 8.15 sati
 3. ANA JURAS u 8.30 sati
 4. SABINA ŠIMIĆ u 8.45 sati
 5. IVA RUŽIĆ u 9.00 sati
 6. SANDRA ZELIĆ u 9.15 sati
 7. DANIJELA IVANOVIĆ u 9.30 sati
 8. VERA MALIĆ u 9.45 sati
 9. MIRNA BARTOLIĆ u 10.00 sati
 10. ANKA NAPICA DUJMIĆ u 10.15 sati
 11. NATALI SERGO KOZUMPLIK u 10.30 sati
 12. MAJA MILJANOVIĆ u 10.45 sati
 13. IRENA PASTUOVIĆ TERZE u 11.00 sati
 14. MARIJA ĆUTIĆ u 11.15 sati
 15. MARKO MIHALJ u 11.30 sati

6. b) viši stručni savjetnik u središnjem uredu – edukacijska rehabilitacija u Sektoru za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za profesionalnu rehabilitaciju

dana 09.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. DOROTEJA KLARIĆ u 13.00 sati
 2. NATALIJA VIČEVIĆ u 13.15 sati
 3. MAJA MAČEK u 13.30 sati
 4. VEDRANA ŠANJUG UŽAREVIĆ u 13.45 sati
 5. TAMARA HERCEG BABIĆ u 14.00 sati
 6. LEJLA OSMANČEVIĆ KATKIĆ u 14.15 sati
 7. SANDRA JUKIĆ u 14.30 sati
 8. LUKA FEMEC u 14.45 sati
 9. MAJA HORVATIĆ u 15.00 sati

6. c) viši stručni savjetnik u središnjem uredu – socijalni radnik u Sektoru za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za profesionalnu rehabilitaciju

dana 07.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. LIDIJA TURUDIJA u 8.00 sati
 2. TIHANA PLEHATI u 8.15 sati
 3. GORDANA ŠTRAC u 8.30 sati
 4. DUNJA POGAČIĆ CINDRIĆ u 8.45 sati
 5. RENATA FIOLIĆ u 9.00 sati
 6. NADA ROSANDIĆ u 9.15 sati
 7. ZVJEZDANA DELIĆ u 9.30 sati
 8. LANA STIJEPOVIĆ u 9.45 sati
 9. PETRA HERAK u 10.00 sati
 10. MIRJANA ERCEG u 10.15 sati
 11. KATARINA ARIĆ u 10.30 sati
 12. LANA SAFNER u 10.45 sati
 13. ANA SUČIĆ IVANJKO u 11.00 sati
 14. VESNA PROTULIPAC u 11.15 sati
 15. ZDENKA GULIN u 11.30 sati
 16. VEDRANA KOŽIĆ u 11.45 sati
 17. MILE JANKOVIĆ u 12.00 sati
 18. IVANA CRNJAC u 15.00 sati
 19. IVANA GAGULA u 15.15 sati
 20. LJILJANA KRZNAR BUZOV u 15.30 sati
 21. KRISTINA ŠAGUD u 15.45 sati
 22. MONIKA BORAC u 16.00 sati

7. Sektor za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata

7. a) stručni savjetnik (pripravnik) u Sektoru za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata

dana 09.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. JOSIPA BILOGREVIĆ u 8.00 sati
 2. ANA BEGIĆ u 8.15 sati
 3. MATEJA JUNUŠIĆ u 8.30 sati
 4. ŽELJKA DUVNJAK u 8.45 sati
 5. MARTINA BAJZA u 9.00 sati
 6. TONI JELINIĆ u 9.15 sati
 7. MLADEN LOINA u 9.30 sati
 8. JOSIPA BILIĆ u 9.45 sati
 9. FILIP DRAŽANČIĆ u 10.00 sati
 10. MARTINA JOGUNICA u 10.15 sati
 11. BOŽENA KUK u 10.30 sati
 12. ANJA FABEK u 10.45 sati
 13. KRISTINA TUKAČ u 11.00 sati
 14. TATJANA ŠTIMAC u 11.15 sati
 15. ANA SEFEROVIĆ u 11.30 sati

 

7. b) samostalni stručni referent I. u Sektoru za profesionalnu rehabilitaciju, Služba za razvoj projekata

dana 10.11.2017. na adresi Antuna  Mihanovića 3, Zagreb (soba broj 27)

 1. ANA KRAJAČEC u 8.00 sati
 2. MONIKA NEVISTIĆ u 8.15 sati
 3. IVANA MATIĆ GRGIĆ u 8.30 sati
 4. ANAMARIJA ŠKUNCA u 8.45 sati
 5. IVANA RANOGAJEC u 9.00 sati
 6. ALEKSANDRA VUKOVIĆ u 9.15 sati
 7. MONIKA DROBEC u 9.30 sati
 8. PETRA HAĐINA u 9.45 sati
 9. TONI JELINIĆ u 10.00 sati
 10. LAURA BLAŽETIĆ FALLER u 10.15 sati
 11. PATRICIA JOY-STOJANIĆ u 10.30 sati
 12. ANTE KLJAKOVIĆ u 10.45 sati
 13. MARIJA PAVLIĆ u 11.00 sati
 14. INES ČATIĆ u 11.15 sati
 15. MARTINA NOVAK u 11.30 sati
 16. SANDRA GOLOB u 11.45 sati
 17. NIKICA RADIĆ u 13.00 sati
 18. GORAN ŠIMUNEC-KATIĆ u 13.15 sati
 19. IVAN DINČEC u 13.30 sati
 20. ANA SEFEROVIĆ u 13.45 sati
 21. DEAN DEUCHT u 14.00 sati
 22. TOMISLAV RUKAVINA u 14.15 sati
 23. SANELA RADIČEV u 14.30 sati
 24. RENATA ĐURĐEVAC u 14.45 sati
 25. MARKO MILJATOVIĆ u 15.00 sati
 26. SANJA BLAŽANOVIĆ u 15.15 sati
 27. JASMINA DEVČIĆ u 15.30 sati

 

III. PODRUČNI URED RIJEKA

  1. vještak specijalist u područnom uredu, mjesto rada Rijeka

dana 06.11.2017. na adresi Lošinjska 16, Rijeka

 1. AVELINO BARETIĆ u 10.00 sati
 2. MERI LUKIĆ u 10.15 sati

  2. stručni savjetnik – vještak socijalni radnik u područnom uredu, mjesto rada Rijeka

dana 06.11.2017. na adresi Lošinjska 16, Rijeka

 1. IVA PENDE u 10.30 sati
 2. DRAGICA BOJKA GERGORIĆ u 10.45 sati
 3. SANJA STANIĆ u 11.00 sati
 4. ADRIANA GEORGETA MAMUT u 11.15 sati
 5. MILE JANKOVIĆ u 11.30 sati
 6. KRISTINA RUKAVINA u 11.45 sati

  3. stručni referent II. u područnom uredu, mjesto rada Rijeka 

dana 06.11.2017. na adresi Lošinjska 16, Rijeka

 1. HELENA MALNAR u 13.00 sati
 2. KLAUDIJA MILOŠ u 13.15 sati
 3. BARBARA ŠKULJ u 13.30 sati
 4. MARTINA BRKLJAČA u 13.45 sati
 5. MARINA MANCE MAJSTOROVIĆ u 14.00 sati
 6. AMIRA VUJOVIĆ u 14.15 sati
 7. MARINA ADŽAM u 14.30 sati
 8. ESTERA GROZDANIĆ u 14.45 sati
 9. BARBARA ZDRILIĆ u 15.00 sati
 10. HELENA BOSNIĆ u 15.15 sati
 11. JASMINKA KOSOVEL STANIĆ u 15.30 sati
 12. IVANA KRCULIĆ u 15.45 sati
 13. ANKICA BRATOVIĆ u 16.00 sati
 14. VIVIJANA KOČIĆ u 16.15 sati
 15. HANA DRAGOZETIĆ u 16.30 sati
 16. IVONA BLEČIĆ u 16.45 sati
 17. SANJA TURINA u 17.00 sati
 18. DAJANA MALEZIJA u 17.15 sati
 19. DENI KALEM u 17.30 sati
 20. LJUBICA JUREŠA u 17.45 sati

 

 dana 07.11.2017. na adresi Lošinjska 16, Rijeka

 1. MARIJANA STOŠIĆ u 8.00 sati
 2. ANAMARIJA TABULA u 8.15 sati
 3. VEDRANA DRAGIČEVIĆ SEDMAK u 8.30 sati
 4. LANA KOŠEVIĆ u 8.45 sati
 5. DAJANA RUDA u 9.00 sati
 6. DAVOR GRGURIĆ u 9.15 sati
 7. HELENA BARIČEVIĆ u 9.30 sati
 8. ANITA JAKOVČIĆ BRIŠEVAC u 9.45 sati
 9. HRVOJE ČEŠAREK u 10.00 sati
 10. MARIN TOMAIĆ u 10.15 sati
 11. GORDANA KLARIĆ u 10.30 sati
 12. ASJA PRIZMIĆ u 10.45 sati
 13. BERNARDA BURIĆ MODRČIN u 11.00 sati
 14. DUNJA KRANJAC GREGOROVIĆ u 11.15 sati
 15. KSENIJA BIŠČEVIĆ u 11.30 sati

IV. PODRUČNI URED SPLIT

  1. stručni savjetnik – vještak psiholog u područnom uredu, mjesto rada Split 

dana 30.10.2017. na adresi Dražanac 70, Split

 1. ANTONIA PEROŠ u 8.00 sati
 2. ANA RATKOVIĆ PARAT u 8.15 sati
 3. HAJDI MILIVOJEVIĆ u 8.30 sati
 4. MAJA BOKAN PELICARIĆ u 8.45 sati
 5. BLANKA ČOVIĆ u 9.00 sati

  2. stručni savjetnik – vještak socijalni radnik u područnom uredu, mjesto rada Split

dana 30.10.2017. na adresi Dražanac 70, Split

 1. MIRNA JURAS u 9.15 sati
 2. LUCIJA ŠUŠAK u 9.30 sati
 3. SUZANA PETRIČEVIĆ SABLIĆ u 9.45 sati

  3. stručni referent II. u područnom uredu, mjesto rada Split

dana 30.10.2017. na adresi Dražanac 70, Split

 1. BOŽENA LEKO u 10.00 sati
 2. IVAN VIDOVIĆ u 10.15 sati
 3. IVANA KLARIĆ u 10.30 sati

 

 • stručni referent II. u područnom uredu, mjesto rada Zadar

dana 30.10.2017. na adresi Dražanac 70, Split

 1. ANA MATKOVIĆ u 11.45 sati
 2. SANDRO VELIĆ u 12.00 sati
 3. MATE IVANOV u 12.15 sati
 4. IVA NEKIĆ u 12.30 sati
 5. MATEJ ŠARLIJA u 12.45 sati
 6. ANTONIA MATKOVIĆ u 13.00 sati
 7. TINA RADOV u 13.15 sati
 8. IVA BILOSNIĆ u 13.30 sati
 9. IVANA GRGIN u 13.45 sati

dana 31.10.2017. na adresi Dražanac 70, Split 

 1. MATEA HORVATIĆ u 8.00 sati
 2. LUCIJA CVETKO u 8.15 sati
 3. LUKA LONIĆ u 8.30 sati
 4. SMILJANA SOBOTA u 8.45 sati
 5. ŽELJKA ŠANGULIN u 9.00 sati
 6. KRSTO HERENDA u 9.15 sati
 7. JADRANKA PERIĆ u 9.30 sati
 8. MILENA BABIĆ u 9.45 sati
 9. TEA FRANKOVIĆ ŠARLIJA u 10.00 sati
 10. ANĐELA TROŠELJ u 10.15 sati
 11. RAFAELA KAČAN u 10.30 sati
 12. IVA STRPIĆ u 10.45 sati
 13. GORDANA BABIN u 12.00 sati
 14. BLAŽENKA FABIJAN u 12.15 sati
 15. MARIJANA POSARIĆ u 12.30 sati
 16. KARMEN RIBIĆ u 12.45 sati
 17. PETRA VUKIĆ u 13.00 sati
 18. KATARINA VOZILA u 13.30 sati

V. PODRUČNI URED VARAŽDIN

  1. vještak specijalist u područnom uredu, mjesto rada Varaždin

dana 08.11.2017. na adresi Mihovila Pavleka Miškine 35, Varaždin

 1. MARTINA SAMAC u 8.00 sati

  2. Stručni savjetnik – vještak socijalni radnik u područnom uredu, mjesto rada Varaždin 

dana 08.11.2017. na adresi Mihovila Pavleka Miškine 35, Varaždin 

 1. JELENA ŠAMARIJA u 8.15 sati
 2. ANA STAREC u 8.30 sati
 3. SPOMENKA DUKARIĆ u 8.45 sati
 4. ANA HORVATIĆ u 9.00 sati
 5. MIRNA BOJIĆ u 9.15 sati
 6. MELITA HORVAT u 9.30 sati
 7. ANTONIJA CANJUGA u 9.45 sati
 8. INES NOVAČKO u 10.00 sati
 9. SANJA STRNAD u 10.15 sati
 10. MARIJANA BREŠKI u 10.30 sati
 11. IRENA MAĐARIĆ u 10.45 sati
 12. VESNA VIDOVIĆ-OREŠKI u 11.00 sati
 13. DANIJELA ŠINCEK u 11.15 sati
 14. ANA-MARIJA VLAŠIĆ u 11.30 sati

  3. Stručni referent II. u područnom uredu, mjesto rada Varaždin

dana 08.11.2017. na adresi Mihovila Pavleka Miškine 35, Varaždin

 1. JANKO SEDLANIĆ u 12.30 sati
 2. SINIŠA TRSTENJAK u 12.45 sati
 3. LAURA HRANILOVIĆ u 13.00 sati
 4. GORDANA BEDNJANIĆ u 13.15 sati
 5. JASMINA HIP u 13.30. sati
 6. JASMINA NOVKO u 13.45 sati
 7. MANUELA MAJCEN u 14.00 sati
 8. KRISTINA BENKOVIĆ u 14.15 sati
 9. ELIZABETA KEFELJA u 14.30 sati
 10. ANA PILJAK u 14.45 sati
 11. TANJA LAZIĆ u 15.00 sati
 12. DUBRAVKA TURK u 15.15 sati
 13. BRANKICA CANJUGA u 15.30 sati
 14. TATJANA GRADINŠĆAK u 15.45 sati
 15. DALIBORKA BUNIĆ u 16.00 sati
 16. DANIJELA ŠINCEK u 16.15 sati
 17. REBECCA ČVRK u 16.30 sati
 18. MATEJ PAVLOVIĆ u 16.45 sati
 19. MONIKA RADE u 17.00 sati
 20. IVANA JOZIĆ u 17.15 sati
 21. MAJA BENCEK u 17.30 sati
 22. IRENA KUKEC u 17.45 sati
 23. MARTINA NOVAK u 18.00 sati 

dana 09.11.2017. na adresi Mihovila Pavleka Miškine 35, Varaždin

 1. MARTINA MEŠTROVIĆ u 8.00 sati
 2. MARTINA HARJAČ u 8.15 sati
 3. SANDRA NOVKO u 8.30 sati
 4. LORENA FILIPEK u 8.45 sati
 5. IVICA ĐURASEK u 9.00 sati
 6. DARIO ZEBEC u 9.15 sati
 7. MILENA MAČEK u 9.30 sati
 8. IVA HAINŽ u 9.45 sati
 9. DANICA PISKAČ u 10.00 sati
 10. VALENTINA POSAVEC u 10.15 sati
 11. PETRA BOSILJ u 10.30 sati
 12. NATAŠA HUDOLETNJAK u 10.45 sati
 13. NEVENKA ŽMEGAČ u 11.00 sati
 14. SUZANA ŠIMEK u 11.15 sati
 15. IVANA BOSILJ u 11.30 sati
 16. JELENA DUBOVEČAK u 11.45 sati
 17. VIOLETA KRIŽANEC u 13.00 sati
 18. DRAŽENKA ĆOSIĆ u 13.15 sati
 19. DANIJELA ŽAK u 13.30 sati
 20. JELENA VIDAČEK u 13.45 sati
 21. INES HERCEG u 14.00 sati
 22. MILAN JAGARINEC u 14.15 sati
 23. MICHEL SIMON u 14.30 sati
 24. TEA ŠAREC u 14.45 sati
 25. AMALIJA VOVK u 15.00 sati
 26. ŽELJKA SLUNJSKI u 15.15 sati
 27. ANA-MARIJA RUNJIĆ u 15.30 sati
 28. NATALIJA PLANTAK u 15.45 sati
 29. JASMINKA KUTNJAK u 16.00 sati
 30. NATALIJA ŠMUC u 16.15 sati
 31. MAJA BAČANI u 16.30 sati
 32. FILIP KOŠČAK u 16.45 sati
 33. DUNJA KRANJAC GREGOROVIĆ u 17.00 sati
 34. MARGARETA MARKANOVIĆ u 17.15 sati
 35. VERA GREGORIĆ u 17.30 sati
 36. ANITA RUŠEC u 17.45 sati
 37. DANIJELA KASAL u 18.00 sati

Download zona

Poziv na razgovor klasa 38-2-4 (35.55 kB docx)