Novosti / Javna nabava

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Plana nabave za poslovnu 2022. godinu

16.12.2022. 12:28

Download zona

Izmjena plana nabave za 2022. godinu (3.23 MB pdf)