Novosti / Javna nabava

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana nabave za poslovnu 2022. godinu

28.06.2022. 10:06

Download zona

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana nabave za poslovnu 2022. godinu (2.71 MB pdf)