Novosti / ZOSI

Objava Pravilnika (NN izdanje 75/18)

30.08.2018. 07:17

Dana 22.08.2018. godine u Narodnim novinama (Izdanje 75/18) objavljeni su  u slijedeći Pravilnici:

 

  1. Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN75/18 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_75_1544.html)
  2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN75/18 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_75_1545.html)
  3. Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_75_1546.html
  4. Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/2018 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_75_1547.html)
  5. Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 75/2018 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_75_1548.html)

 

Svi gore navedeni Pravilnici stupaju na snagu 30.08.2018. godine.