Zavod / Financije

Download zona

Izvješća o trošenju sredstava 04/2024 (17.25 kB xlsx)
Izvještaj o trošenju sredstava - ožujak 2024. (16.68 kB xlsx)
Izvještaj o trošenju sredstava - veljača 2024. (18.67 kB xlsx)
Izvještaj o trošenju sredstava - siječanj 2024. (10.32 kB xlsx)
Godišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu (2.46 MB pdf)
III. Izmjena Financijskog plana Zavoda za 2023.godinu (865.42 kB pdf)
Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. (5.34 MB pdf)
Financijski izvještaj Zavoda za razdoblje 1.1.2023.-31.12.2023. (7.45 MB pdf)
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2023. do 30.09.2023. (4.11 MB pdf)
Financijski izvještaji Zavoda za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022 (6.38 MB pdf)
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022. (6.89 MB pdf)
Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. (6.51 MB pdf)
Izmjena Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu (928 kB pdf)
Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022. (7.28 MB pdf)
Korektivni financijski izvještaj za 2021.godinu (7.76 MB pdf)
II.Izmjena financijskog plana za 2021. (531.3 kB pdf)
Završni račun 2021.godina (6.62 MB pdf)
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2022. godinu (1.49 MB pdf)
Financijski plan Zavoda za 2022. godinu (526.35 kB pdf)
II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2021. godinu (1.64 MB pdf)
Izmjena financijskog plana za 2021. godinu (527.74 kB pdf)
Financijski izveštaj za razdoblje od 01.01.2021. do 30.09.2021. (4.48 MB pdf)
Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021. (5.8 MB pdf)
Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021. (5.24 MB pdf)
Odluka o usvajanju izmjena Financijskog plana Zavoda za 2020.godinu (596.91 kB pdf)
Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu (5.15 MB pdf)
Odluka o usvajanju Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu (1.01 MB pdf)
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu (1.02 MB pdf)
Devetomjesečno financijsko izvješće (2.22 MB pdf)
Polugodišnje financijsko izvješće 1-6.2020. (2.72 MB pdf)
Odluka o usvajanju Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu (1.2 MB pdf)
Godišnje financijsko izvješće za 2019.godinu (3.55 MB pdf)
Polugodišnje izvješće za 2019.godinu (13.04 MB pdf)
Strateški plan Zavoda 2020.-2022. godina (1.56 MB pdf)
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu (3.58 MB pdf)
Godišnji plan rada Zavoda za 2019. (1.04 MB pdf)
Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu (3.17 MB pdf)
Plan nabave za 2018. godinu (400.98 kB pdf)
Godišnji plan rada za 2018. godinu (731.19 kB pdf)
Financijski plan za 2018. godinu (998.11 kB pdf)
Strateški plan Zavoda 2019.-2021. godina (1.4 MB pdf)
Bilješke uz obrasce Završnog računa za 2017 (378.12 kB pdf)
Strateški plan Zavoda 2017.-2019. godina (5.54 MB pdf)
Tablica rizika 2017. godina (741.66 kB pdf)
Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu (3.34 MB pdf)
Privremeni financijski plan Zavoda za 1-3/2016. godinu (2.92 MB pdf)
Godišnji plan rada Zavoda 2017. (718.4 kB pdf)
Odluka o donošenju Plana nabave za razdoblje od 1-3/2016. godine (209.07 kB pdf)
Izmjene Financijskog plana Zavoda za 2016.godinu (83.74 kB pdf)
Izvješće o poslovanju i izvršenju plana i programa rada, te financijskog plana ZOSI (1.42 MB pdf)
Plan nabave za 2017.godinu (498.72 kB pdf)
Izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu 2017. godinu (96.16 kB pdf)
Sredstva za zaštitno zapošljavanje 2015. (176.73 kB pdf)
Financijski plan Zavoda za 2017. godinu (845.75 kB pdf)
Izmjene financijskog plana Zavoda za 2017. godinu (82.88 kB pdf)
Strateški plan Zavoda 2016. - 2018. godina (565.5 kB doc)
Sredstava za inovativno zapošljavanje 2015. (178.55 kB pdf)
Tablica rizika 2016. (41.5 kB xls)
Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu (1.65 MB pdf)
Godišnji plan rada Zavoda 2016. (1.19 MB pdf)
Strateški plan Zavoda 2015. - 2017. godine (628 kB doc)
Strateški plan Zavoda 2015. - 2017. godine (42.5 kB xls)
Financijski plan Zavoda za 2015. godinu (3.47 MB pdf)
Izmjene Financijskog plana Zavoda za 2015. godinu (134.63 kB pdf)
Izmjene Financijskog plana Zavoda za 2015. godinu (192.17 kB pdf)
Izmjene Financijskog plana Zavoda za 2015. godinu (493 kB doc)
Plan nabave za 2015. godinu (2.51 MB pdf)
Plan nabave za 2016. godinu (508.25 kB pdf)
Izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu 2016 godinu (157.15 kB pdf)
Izmjene i dopune plana nabave za poslovnu 2016 godinu (755.31 kB pdf)
Financijski plan Zavoda za 2016. godinu (4.15 MB pdf)
Izmjene Financijskog plana Zavoda za 2016 godinu (476.68 kB pdf)
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za poslovnu 2015. godinu (134.63 kB pdf)
Izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu 2015. godinu (504.5 kB doc)
Izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu 2015. godinu. (1.94 MB pdf)
Financijski plan za 2013.godinu (40 kB xls)
Financijski plan za 2014. godinu (77.5 kB xls)
Financijski plan Zavoda za 2014. godinu (73 kB xls)
Strateški plan Zavoda 2018.-2020. godina (744.42 kB pdf)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju plana nabave za 2017. (248.58 kB pdf)
Odluka o usvajanju financijskog plana Zavoda 2017. (74.71 kB pdf)
Godišnje izvješće o radu za 2017. godinu (5.02 MB pdf)
Godišnji plan rada Fonda za 2014.godinu (702.91 kB pdf)
Strateški plan Fonda za razdoblje 2014.-2016. godinu (247 kB doc)
Strateški plan Zavoda 2015.-2017. godine (628 kB doc)
Tablica rizika 2015. (42.5 kB xls)
Izmjena financijskog plana za 2022. godinu (1008.31 kB pdf)
Odluka o usvajanju izmjene Financijskog plana za 2022. (957 kB pdf)
Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2023. (995 kB pdf)
Odluka o usvajanju izmjena Financijskog plana ZOSI-a za 2022. godinu (945 kB pdf)
Financijski plan Zavoda za razdoblje 2023. – 2025. (1.68 MB pdf)
Obrazloženje općeg dijela FP 2023.-2025 (240.01 kB pdf)
Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana 2023-2025. (100.89 kB pdf)
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.-31.03.2023. (6.58 MB pdf)
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01. do 30.06.2023. (5.13 MB pdf)