Zavod / Poticaji

Poveznica na kojoj se putem certifikata (potrebnog za elektronički potpis) možete prijaviti u programsko rješenje NERA putem kojeg možete podnijeti e-zahtjev za poticaje: NERA
Poveznica sa uputama za poslodavce/korisnike: UPUTE

 

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/2020) – na snazi od 01.01.2021. godine.

  

Podnositelji zahtjeva za:

- Subvenciju plaće osobe s invaliditetom

- Sufinanciranje troškova obrazovanja

- Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba

- Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba

- Subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje

- Financiranje troškova stručne podrške

- Potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

- Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

- Sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama

koji zapošljavaju više od tri radnika, dužni su zahtjeve za poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom popisane ovim Pravilnikom podnijeti u elektroničkom obliku (e-zahtjev) putem aplikacije za isplatu poticaja, čija se poveznica nalazi na mrežnim stranicama Zavoda.

 

Poslodavac koji prekorači kvotu za određeni mjesec, dužan je od 01.01.2021. godine zahtjeve za novčanu nagradu podnijeti u elektroničkom obliku (e-zahtjev) putem aplikacije za isplatu poticaja, koja je dostupna na mrežnim stranicama Zavoda, sukladno Pravilniku o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 145/20).

 

Poticaj Subvencija plaće osobe s invaliditetom koju dodjeljuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI), sukladno čl. 6.-10. Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, ne može se ostvariti u slučaju da poslodavac koristi mjere za očuvanje radnih mjesta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Korisnici gore navedenih mjera HZZ-a za vrijeme korištenja istih neka ZOSI-u ne podnose zahtjeve za Subvenciju plaće osobe s invaliditetom.

 

U Službi za zapošljavanje i poticaje obavljaju se poslovi: obrade i kontrole zahtjeva za isplatu poticaja poslodavcima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, suradnje u projekatima iz područja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, izvještavanja o aktivnostima i sredstvima planiranim i utrošenim za programe, mjere i aktivnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, kontrole i obrade predmeta vezanih uz naknade građanima i kućanstvima, te nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava Zavoda u sustavu zapošljavanja i poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom.

 

ZAKONSKA REGULATIVA I OBRASCI:

Osnova za obavljanje aktivnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Zavod) iz nadležnosti službe je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13152/14, 39/18 i 32/20).

Novi Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik o poticajima; NN 145/20) stupio je na snagu dana 01.01.2021. godine.

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, integrativne radionice i zaštitne radionice poticaje Zavoda mogu ostvariti temeljem Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom  (u nastavku: Pravilnik o poticajima; NN 145/20),  te Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (u nastavku: Pravilnik o kvoti NN 75/18120/1837/20 i 145/20), a u skladu sa Programom poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026., te Programom potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom za 2024.-2026.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 145/20) prestaje važiti stari Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 75/18120/18).

 

Obrasci Zahtjeva za ostvarenje prava na poticaje i popratna dokumentacija

 • Zahtjev za subvenciju plaće osobe s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu: Z-SP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilažu:
 • tablica izračuna: SUB-1
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se Zavodu na Obrascu: Z-OBR, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilažu:
 • tablica izračuna: OBR-1
 • Izjava o suglasnosti: obrazac I-OBR
 • Procjena potrebe obrazovanja: obrazac PP-OBR
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba podnosi se Zavodu na Obrascu: Z-PRM
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba podnosi se Zavodu na Obrascu: Z-PUR
 • Zahtjev za subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje podnosi se na Obrascu: Z-DOP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže:
 • tablica izračuna DOP-1
 • Zahtjev za financiranje stručne podrške podnosi se Zavodu na Obrascu: Z-STP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže:
 • Obrazac obračuna satnice stručne podrške -Obrazac: OS-STP-1
 • Obrazac izvješća o izvršenju mjesečne satnice -Obrazac: IMS-1
 • Zahtjev za potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom podnosi se na Obrascu: Z-POS
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom podnosi se na Obrascu: Z-TRP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilažu:
 • Obrazac obračuna troškova prijevoza na mjesto rada: OT-PMR
 • Obrazac obračuna troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti: OT-POD
 • Izjava da nema organiziranog javnog prijevoza Obrazac: I-TRP-MR
 • Izjava da nema organiziranog redovitog javnog prijevoza Obrazac: I-TRP-OD
 • Zahtjev za sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim i integrativnim radionicama podnosi se na Obrascu: Z-TRSO, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže:
 • Tablica izračuna TRSO-1
 • Zahtjev za novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote podnosi se na Obrascu: Z-Nagrada

 

OBAVIJESTI:

 

U Narodnim novinama broj 145/2020 objavljen je Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, isti je stupio na snagu 01.01.2021. godine.

 

Minimalna bruto plaća za razdoblje 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024.  godine iznosi 840,00 eura.

 

Sve korisnike poticaja koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom te Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a instrumenti su dodijele potpora male vrijednosti prema Programu potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom za 2024.-2026. godinu:

Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom

Novčana nagrada za zapošljavanje izvan kvote

molimo da uz svaki zahtjev za gore navedene vrste poticaja, uz ostalu potrebnu dokumentaciju, prilože i ispunjenu Izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Word dokument) ili Izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Excel dokument).

Download zona

Obrazac Z-SP (24.54 kB docx)
Tablica izračuna SUB-1 (12.33 kB xlsx)
Obrazac Z-OBR (24.47 kB docx)
Tablica izračuna OBR-1 (33.5 kB xls)
Obrazac I-OBR (20.62 kB docx)
Obrazac PP-OBR (22.72 kB docx)
Obrazac Z-PRM (24.56 kB docx)
Obrazac Z-PUR (24.11 kB docx)
Obrazac Z-DOP (17.93 kB docx)
Tablica izračuna DOP-1 (12.69 kB xlsx)
Obrazac Z-STP (24.42 kB docx)
Obrazac OS-STP-1 (12.78 kB xlsx)
Obrazac IMS-1 (13.38 kB xlsx)
Obrazac Z-POS (23.16 kB docx)
Obrazac Z-TRP (19.77 kB docx)
Obrazac OT-PMR (14.55 kB xlsx)
Obrazac OT-POD (15.69 kB xlsx)
Obrazac I-TRP-MR (21.82 kB docx)
Obrazac I-TRP-OD (28.01 kB docx)
Obrazac Z-TRSO (24.88 kB docx)
Tablica izračuna TRSO-1 (13.15 kB xlsx)
Obrazac Z-Nagrada (15.96 kB xlsx)
Program potpora male vrijednosti 2024.-2026. (4.66 MB pdf)
Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026. godinu (3.81 MB pdf)
Mišljenje Ministarstvo financija na Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2024.-2026 (5.88 MB pdf)
Programa potpora mele vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja OSI i dodjelu posebnih sredstava.....za 2021.-2023. (616.71 kB pdf)
Obrazac za dostavu podataka o pojedinačnoj potpori u iznosu višem od 100.000 eura ZOSI 2023 (17.29 kB xlsx)
Mišljenje MFIN na Program poticaja pri zapošljavanju OSI za 2021.-2023. (411.9 kB pdf)
Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom 2021.-2023. (1.21 MB pdf)
Obrazac za dostavu podataka o pojedinačnoj potpori u iznosu višem od 500.000 eura ZOSI 2022 (12.97 kB xlsx)
Obrazac za dostavu podataka o pojedinačnoj potpori u iznosu višem od 500.000 ZOSI 2021. (12.39 kB xlsx)
Obrazac za dostavu podataka o pojedinačnoj potpori u iznosu višem od 500.000 ZOSI 2020. (12.12 kB xlsx)
LOGO-ZOSI.jpg (441.28 kB jpg)
LOGO-ZOSI.png (109.58 kB png)
Pravila o financijskim korekcijama (99.39 kB docx)
Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (111.52 kB docx)
Upute za korisnike posebnih sredstava Zavoda - informiranje, komunikacija i vidljivost (74.15 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama_de minimis-JN 2023. (92.74 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za razvoj poslovnih_procesa u cilju odrzavanja zaposlenosti u zastitnim ili integrativnim radionicama-de minimis-JN 2022. (89.81 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za zaštitne radionice - JN 2021. (79.98 kB docx)
Obavijesti o dodjeli posebnih sredstava za integrativne radionice - JN 2022. (92.78 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za integrativne radionice - JN 2021. (90.59 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama-de minimis - JN 2021. (88.77 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenosti u zaštitnim ili integrativnim radionicama-JN 2020.-de minimis (88.47 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti na otvorenom tržištu rada-JN 2019. (79.44 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada (64.83 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za integrativne radionice JN 2019. (79.73 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za zaštitne ili integrativne radionice u 2019. godini - de minimis (78.96 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada (65.38 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dobit (70.18 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada (68.8 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za integrativne radionice u 2018. (79.16 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za zaštitne ili integrativne radionice u 2018. de minimis (79.7 kB docx)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za zaštitne radionice u 2018. (80.06 kB docx)
Obrazac za dostavu podataka o pojedinačnoj potpori u iznosu višem od 500.000 ZOSI 2019. (12.83 kB xlsx)
Obrazac za dostavu podataka o pojedinačnoj potpori u iznosu višem od 500.000 ZOSI 2018. (14.09 kB xlsx)
Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2019.-2020. (1.24 MB pdf)
Izmjena Programa potpora male vrijednosti (de minimis) za 2018-2020 (76.85 kB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom i za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti OSI za 2018.–2020. (799.9 kB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom za 2017.-2018. (3.28 MB pdf)
Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2017.-2018. (1.01 MB pdf)
Informacije o državnim potporama 2017-2018 Prilog II Uredbe (348.17 kB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za dodjelu posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama za 2017.-2018. godinu (252.8 kB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za dodjelu posebnih sredstava za programe inovativnog zapošljavanja za 2016.-2018. (331.73 kB pdf)
Izmjena i dopuna Programa Zavoda 2015-2016 (25.39 kB docx)
Objedinjeni tekst Programa poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2015.-2016., Izmjena i dopuna Programa, te pročišćenog teksta (neslužbenog) Programa (6.06 MB pdf)
Program poticaja Zavoda 2015-2016 sa izmjenama i dopunama - pročišćeni tekst neslužbeni (37.71 kB docx)
Program za zaštitno de minimis ZOSI 2016 (30.16 kB docx)
Dodjela potpora preko 500.000€ u 2015. (98.12 kB pdf)
Dodjela potpora preko 500.000€ u 2016. (99.55 kB pdf)
Program poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom za 2015.-2016. (1.23 MB pdf)
Program potpora male vrijednosti (de minimis) za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom za 2015.-2016. (881.81 kB pdf)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama 2017. (450.88 kB pdf)
Obavijest o dodjeli sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama 2017. (433.35 kB pdf)
Obavijest o dodjeli sredstava za programe inovativnog zapošljavanja 2017. (465.98 kB docx)
Prilog III – podaci o poslodavcima/korisnicima potpora dodijeljenih u okviru programa čiji iznos premašuje 500.000,00 € (110.68 kB pdf)
Obavijest o dodjeli posebnih sredstava za zaštitne radionice JN 2019. (79.88 kB docx)
Popis zaštitnih radionica (11.53 kB xlsx)
Popis integrativnih radionica (15.27 kB xlsx)
Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Word dokument) (90.16 kB docx)
Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (Excel dokument) (17.32 kB xlsx)

Često postavljena pitanja

 • Koje poticaje/potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodjeljuje Zavod?

  Zavod dodjeljuje/isplaćuje sljedeće poticaje/potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom:

  Subvenciju plaće osobe s invaliditetom (članak 6.-10. Pravilnika o poticajima)

  Sufinanciranje troškova obrazovanja (članak 11.-16. Pravilnika o poticajima)

  Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba (članak 17.-22. Pravilnika o poticajima)

  Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba (članak 23.-28. Pravilnika o poticajima)

  Subvencija u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (članak 29.-31. Pravilnika o poticajima)

  Financiranje troškova stručne podrške (članak 32.-35. Pravilnika o poticajima)

  Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju (članak 36. Pravilnika o poticajima)

  Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim  radionicama ili integrativnim radionicama  (članak 37. Pravilnika o poticajima)

  Potpora za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom (članak 38.-40. Pravilnika o poticajima)

  Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom (članak 41.-43. Pravilnika o poticajima)

  Sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u integrativnim i zaštitnim radionicama (članak 44.-47. Pravilnika o poticajima)

  Novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote (članak 16.-18. Pravilnika o kvoti)

 • Da li tijela državne, javne i lokalne uprave, odnosno pravne osobe u njihovom vlasništvu mogu ostvariti pravo na sve poticaje Zavoda?

  Tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima, mogu samo ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom (članak 23.- 28. Pravilnika o poticajima) i pravo na sufinanciranje troškova stručne podrške (članak 32.-35. Pravilnika o poticajima).

 • Kako ostvariti pravo na Subvenciju plaće za osobe s invaliditetom?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (usluga 10. Procjena radne učinkovitosti) utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta.

  Osnovica za izračun subvencije plaće je iznos osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja zaposlene osobe s invaliditetom (bruto I plaća zaposlene osobe s invaliditetom).

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, integrativna radionica te zaštitna radionica, mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10% do 70% osnovice za subvenciju, dok zaštitna radionica i integrativna radionica mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom na zaštitnom radnom mjestu ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 75% osnovice za subvenciju.

  Zahtjev za subvenciju plaće osobe s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu Z-SP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže tablica izračuna SUB-1

  Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj gubi pravo na poticaj za traženi mjesec. Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za subvenciju plaće podnijeti u elektroničkom obliku.

 • Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova obrazovanja?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada, za potrebe radnog mjesta na kojem osoba s invaliditetom radi.

  Pod programima osposobljavanja smatraju se stjecanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova jednostavnije složenosti, s težištem na praktičnom svladavanju i usvajanju potrebnih znanja i vještina radnih operacija manje složenosti.

  Pod programom usavršavanja smatraju se programi namijenjeni stručnjacima sa završenom srednjom naobrazbom koji proširuju stručno znanje u skladu s potrebama na tržištu rada i razvojem novih tehnologija, i to: programi za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenog znanja i za stjecanje novih znanja, te programi višeg stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje poslovođe, majstora ili specijaliziranog djelatnika).

  Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva.

  Poslodavac nema pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

  Zavod ovisno o veličini poslodavca sufinancira 50% do 70% troškova obrazovanja, a u troškove obrazovanja se ubrajaju trošak upisnine, te trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj.

  Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se Zavodu na Obrascu Z-OBR, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilažu: tablica izračuna OBR-1, Izjava o suglasnosti obrazac I-OBR, te Procjena potrebe obrazovanja obrazac PP-OBR. Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnijeti u elektroničkom obliku.

 • Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranja troškova razumne prilagodbe radnog mjesta za tu osobu, ako je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (usluga 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša – arhitektonska prilagodba, te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad – tehnička prilagodba) utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta, u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom. Osnovica izračuna je minimalna bruto plaća.

  Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta – arhitektonska prilagodba podnosi se Zavodu na Obrascu Z-PRM.

  Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta podnijeti u elektroničkom obliku.

 • Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, te integrativna radionica i zaštitna radionica može za zapošljavanje osobe s invaliditetom kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto, ostvariti pravo na sufinanciranja troškova razumne prilagodbe uvjet rada, ako je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (usluga 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša – arhitektonska prilagodba, te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad – tehnička prilagodba) utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom. Osnovica izračuna je minimalna bruto plaća.

  Zahtjev za sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba podnosi se Zavodu na Obrascu Z-PUR. Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada podnijeti u elektroničkom obliku.

 • Kako ostvariti pravo na naknadu u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje (u nastavku: naknada za doprinose)?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. 

  Osnovica za izračun subvencije za doprinos je obračunat i uplaćen doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja. Za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvaruje se subvencija za doprinos u iznosu od 75% osnovice za subvenciju za doprinos.

  Zahtjev za subvenciju za doprinos podnosi se na obrascu Z-DOP, a uz obrazac zahtjeva poslodavac mora priložiti tablicu izračuna DOP-1, dokaz da je osobi za koju se traži poticaj isplaćena plaća, te da su za nju isplaćeni pripadajući doprinosi, porezi i prirezi i dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

  Pravo na subvenciju za doprinos ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje. Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za subvenciju za doprinos podnijeti u elektroničkom obliku.

 • Kako ostvariti pravo na Financiranje troškova stručne podrške?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (usluga 6. Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju), a prema planu individualne podrške kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške.

  Zahtjev za financiranje stručne podrške podnosi se Zavodu na Obrascu Z-STP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže Obrazac obračuna satnice stručne podrške - Obrazac OS-STP-1.

  Trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno, temeljem izvješća o izvršenoj satnici na način da uslugu stručne podrške plaća izravno poslodavcu, a izvješće se podnosi na Obrascu izvješća o izvršenju mjesečne satnice - Obrazac IMS-1. Mjesečno izvješće dostavlja se Zavodu najkasnije do 10. dana u mjesecu za prethodni mjesec.  Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za subvenciju za financiranje troškova stručne podrške podnijeti u elektroničkom obliku.

 • Kako ostvariti pravo na Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju?

  Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javne natječaje za dodjelu sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a uvjete i način dodjele posebnih sredstava određuje Upravno vijeće Zavoda.

 • Kako ostvariti pravo na Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama?

  Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javne natječaje za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama ili integrativnim radionicama.

 • Kako ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom?

  Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može na svoje ime ostvariti pravo na potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

  Potpora za samozapošljavanje se isplaćuje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

  Pravo na potporu za samozapošljavanje ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev za potporom za samozapošljavanje podnosi se u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži potpora za samozapošljavanje. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na potporu za samozapošljavanje za traženo razdoblje. Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za potporu za samozapošljavanje podnijeti u elektroničkom obliku.

  Zahtjev za potporu za održivost samozapošljavanja osoba s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu: Z-POS, a uz obrazac zahtjeva poslodavac obvezno mora priložiti dokaz da nema dugovanja prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi i dokaz o samozapošljavanju, odnosno izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana  iz kojeg se može utvrditi da se radi o samozapošljavanju osobe s invaliditetom u skladu s člankom 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 • Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom ?

  Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla te za potrebe dolaska na mjesto obavljanja djelatnosti i odlaska s mjesta obavljanja djelatnosti, pod uvjetom da su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

  Trošak prijevoza na radno mjesto nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osobe s invaliditetom, i to:

  •  u visini iznosa mjesečne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom isti kao mjesto rada
  •  u visini iznosa mjesečne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom različito od mjesta rada
  •  za korištenje privatnog osobnog automobila ukoliko nema organiziranog javnog prijevoza u visini iznosa od 1,00 kn po kilometru udaljenosti od mjesta stanovanja osobe s invaliditetom do mjesta rada u oba smjera.

  Trošak prijevoza za obavljanje djelatnosti nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osoba s invaliditetom, i to:

  •  u visini iznosa pojedinačne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto rada osobe s invaliditetom isti kao mjesto obavljanja djelatnosti samo kada osoba s invaliditetom nema osiguranu mjesečnu kartu za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla
  •  u visini iznosa pojedinačne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto rada osobe s invaliditetom različito od mjesta obavljanja djelatnosti samo kada osoba s invaliditetom nema osiguranu mjesečnu kartu
  •  za korištenje službenog ili privatnog osobnog automobila u službene svrhe u slučaju da nema organiziranog javnog prijevoza u visini iznosa od 1,00 kn po kilometru udaljenosti od mjesta rada osobe s invaliditetom do mjesta obavljanja djelatnosti u oba smjera
  •  u visini troškova prijevoza obračunatih od strane pružatelja usluge taksi prijevoza u slučaju da osobi s invaliditetom zbog vrste i težine invaliditeta nije omogućeno korištenje javnog prijevoza ili ukoliko ista nije u mogućnosti koristiti službeni odnosno privatni osobni automobil za potrebe obavljanja djelatnosti ali najviše do 1.000,00 kn mjesečno po zaposlenoj osobi s invaliditetom.

  Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva koji se podnosi najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

  Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu Z-TRP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže: obrazac obračuna troškova prijevoza na mjesto rada OT-PMR, obrazac obračuna troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti OT-POD, Izjava da nema organiziranog javnog prijevoza I-TRP-MR te Izjava da nema organiziranog redovitog javnog prijevoza I-TRP-OD.
  Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom podnijeti u elektroničkom obliku.

 • Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama ?

  Integrativna i zaštitna radionica može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova rada za svakog stručnog radnika i radnog instruktora zaposlenog do minimalnog broja stručnih radnika i radnih instruktora koje integrativna radionica i zaštitna radionica mora zaposliti sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

  Integrativna radionica i zaštitna radionica ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stručnih radnika i radnih instruktora zaposlenih iznad minimalnog broja propisanog sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

  Osnovica za izračun troškova rada stručnog osoblja je zbroj iznosa osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja zaposlene osobe (bruto I plaća zaposlene osobe) i iznosa obračunatog i uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje najviše do iznosa 15.000,00 kn.

  Integrativna radionica i zaštitna radionica može za svakog zaposlenog stručnog radnika ostvariti sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja u iznosu od 100% osnovice za troškove rada stručnog osoblja, odnosno za svakog zaposlenog radnog instruktora u iznosu od 50% osnovice za troškove rada stručnog osoblja.

  Pravo na sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva koji se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj.

  Zahtjev za sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama podnosi se Zavodu na Obrascu Z-TRSO, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže i tablica izračuna TRSO-1. Integrativna radionica i zaštitna radionica dužna je zahtjev za sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja podnijeti u elektroničkom obliku.

 • Kako ostvariti pravo na Novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote?

  Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavci koji zapošljavaju manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 30% minimalne bruto plaće mjesečno za svakog radnika s invaliditetom koji predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu, pod uvjetom da je ista upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom. Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje najduže 12 mjeseci kontinuirano za pojedinu osobu s invaliditetom koju zapošljava izvan kvote.

  Zahtjev za novčanu nagradu podnosi se Zavodu na Obrascu Z-Nagrada, a uz obrazac zahtjeva poslodavac obvezno mora priložiti dokaz da je podmirio novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi.

  Rok za podnošenje zahtjeva za novčanu nagradu za određeni mjesec je najkasnije do 20. dana slijedećeg mjeseca, a istekom toga roka poslodavac gubi pravo na novčanu nagradu za taj mjesec.

  U kvotu se ubrajaju osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s ranijim datumom, dok novčanu nagradu za prekoračenje kvote poslodavci mogu ostvariti za osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s kasnijim datumom.

  Ovaj poticaj ne može ostvariti u svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

 • Što se podrazumijeva po pojmom Osoba s invaliditetom koja se samozapošljava?

  Pod samozapošljavanjem osoba s invaliditetom, sukladno članku 11. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), smatra se:

  •  osnivanje trgovačkog društva i zapošljavanje u tom trgovačkom društvu,
  •  osnivanje zadruge i zapošljavanje u toj zadruzi,
  •  osnivanje udruge i zapošljavanje u toj udruzi,
  •  obavljanje obrta,
  •  obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja na temelju kojeg je osoba osigurana na mirovinsko osiguranje,
  •  obavljanje djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti), te
  •  obavljanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

 • Kako ishoditi Nalaz i mišljenje centra za profesionalnu rehabilitaciju – usluga 10. Procjena radne učinkovitosti?

   Usluga procjene radne učinkovitosti namijenjena je ostvarivanju subvencije plaće za osobe s invaliditetom zbog smanjene radne učinkovitosti koja je posljedica invaliditeta u skladu s Pravilnikom o poticajima.

   Zahtjev za izdavanjem nalaza i mišljenja u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku podnosi se centru za profesionalnu rehabilitaciju, a kontakt podatke centara koji su započeli s radom možete pogledati u nastavku:

   1. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
    • Adresa: Republike Austrije 1, 10000 Zagreb
    • Telefon: 01/ 6461-230
    • Faks: 01/ 6461-237
    • E-adresa: info@cprz.hr
    • Web: hr
   2. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
    • Adresa: Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek
    • Telefon: 031/ 208-308, 031/ 496-847
    • Faks: 031/ 208-310
    • E-adresa: sluzba@cpr.hr
    • Web: hr
   3. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka
   4. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split
    • Adresa: Ruđera Boškovića 30, 21000 Split
    • Telefon: 021/ 240-340
    • E-adresa: info@czprs.hr
  1. Kako ishodovati Nalaz i mišljenje centra za profesionalnu rehabilitaciju – usluga 9. Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša – arhitektonska prilagodba, te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad – tehnička prilagodba?

   Usluga obuhvaća različite prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, te prilagodbu opreme i sredstava za rad koje na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom. Usluga uključuje i grubu procjenu visine troškova potrebnih za prilagodbe.

   U troškove prilagodbe uvjeta rada ubraja se i trošak izrade nalaza i mišljenja Centra za profesionalnu rehabilitaciju.

   Zahtjev za izdavanjem nalaza i mišljenja u kojem se utvrđuje potreba za prilagodbu radnog mjesta ili prilagodbu uvjeta rada podnosi se centru za profesionalnu rehabilitaciju, a kontakt podatke centara možete pogledati pod odgovorom na 16. pitanje.

  Kontakt informacije

  Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

  tel:

  01/6442-710

  01/6184-727

  01/6184-726

  01/6458-481

  01/6064-731

  01/6381-819

  fax:

  01/6064-736