mikimaus

Odluku o odabiru kandidata na Javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa, Klasa 07

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/07, URBROJ: 426-02-03/2-24-1, objavljenog dana 23. travnja 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je …

Odluka o odabiru kandidata na JN 02/24

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/02, URBROJ: 426-02-03/2-24-4, objavljenog dana 21. ožujka 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabrani su …

Odluka o odabiru kandidata na JN 02/24

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/24-01/02, URBROJ: 426-02-03/2-24-4, objavljenog dana 21. ožujka 2024. godine na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je …

Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 07 Područni ured u Osijeku, Sektor za vještačenje

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/24-01/07, URBROJ:426-02-03/2-24-1, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.04.2024. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se …