Financiranje troškova stručne podrške

Vrstu i opseg potrebne stručne podrške procjenjuje Centar za profesionalnu rehabilitaciju, putem usluge broj 6 Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i u radnom okruženju.

Poslodavac naručuje zaposlenu osobu s invaliditetom na uslugu, pri mjesno nadležnom centru. Centri su dostupni u

Osijeku https://www.cpr.hr/index.php/usluge-centra

Rijeci https://www.cpr-rijeka.hr/usluge/

Splitu https://www.czprs.hr/index.php/usluge/usluge?start=1

Zagrebu https://cprz.hr/usluge/usluga-6

OSNOVNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA su:

  • upis zaposlene osobe s invaliditetom u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, pri prijavi zaposlenika u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • poslodavac ne smije imati duga prema radnicima i/ili prema državi.

Zahtjev za financiranje stručne podrške podnosi se Zavodu uz sljedeću dokumentaciju:

  1. Obrazac Z-STP
  2. Obrazac obračuna satnice stručne podrške – Obrazac OS-STP-1
  3. Obrazac izvješća o izvršenju mjesečne satnice – Obrazac IMS-1

E-SUSTAV PRIJAVE ZA POTICAJE

Zahtjevi za poticaje podnose se putem e-sustava NERA (https://nera.zosi.hr:8443/)

Ovdje možete pronaći upute za prijavu u sustav https://nera.zosi.hr:8443/upute/html/

Download zona: