Kako ostvariti pravo na Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom ?

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla te za potrebe dolaska na mjesto obavljanja djelatnosti i odlaska s mjesta obavljanja djelatnosti, pod uvjetom da su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Trošak prijevoza na radno mjesto nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osobe s invaliditetom, i to:

•  u visini iznosa mjesečne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom isti kao mjesto rada
•  u visini iznosa mjesečne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto stanovanja osobe s invaliditetom različito od mjesta rada
•  za korištenje privatnog osobnog automobila ukoliko nema organiziranog javnog prijevoza u visini iznosa od 1,00 kn po kilometru udaljenosti od mjesta stanovanja osobe s invaliditetom do mjesta rada u oba smjera.

Trošak prijevoza za obavljanje djelatnosti nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osoba s invaliditetom, i to:

•  u visini iznosa pojedinačne karte u međugradskom prijevozu ako je mjesto rada osobe s invaliditetom isti kao mjesto obavljanja djelatnosti samo kada osoba s invaliditetom nema osiguranu mjesečnu kartu za potrebe dolaska na posao i odlaska s posla
•  u visini iznosa pojedinačne karte u međumjesnom prijevozu ako je mjesto rada osobe s invaliditetom različito od mjesta obavljanja djelatnosti samo kada osoba s invaliditetom nema osiguranu mjesečnu kartu
•  za korištenje službenog ili privatnog osobnog automobila u službene svrhe u slučaju da nema organiziranog javnog prijevoza u visini iznosa od 1,00 kn po kilometru udaljenosti od mjesta rada osobe s invaliditetom do mjesta obavljanja djelatnosti u oba smjera
•  u visini troškova prijevoza obračunatih od strane pružatelja usluge taksi prijevoza u slučaju da osobi s invaliditetom zbog vrste i težine invaliditeta nije omogućeno korištenje javnog prijevoza ili ukoliko ista nije u mogućnosti koristiti službeni odnosno privatni osobni automobil za potrebe obavljanja djelatnosti ali najviše do 1.000,00 kn mjesečno po zaposlenoj osobi s invaliditetom.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva koji se podnosi najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom podnosi se Zavodu na Obrascu Z-TRP, a uz obrazac zahtjeva se između ostalog prilaže: obrazac obračuna troškova prijevoza na mjesto rada OT-PMR, obrazac obračuna troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti OT-POD, Izjava da nema organiziranog javnog prijevoza I-TRP-MR te Izjava da nema organiziranog redovitog javnog prijevoza I-TRP-OD.
Podnositelj zahtjeva koji zapošljava više od 3 radnika, dužan je zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom podnijeti u elektroničkom obliku.

Nema komentara

You can be the first one to leave a comment.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)