Na koji način i u koju svrhu se utvrđuje invaliditet u odnosu na rad?

U postupku utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad procjenjuje se funkcioniranje pojedinca, poteškoće i prepreke, te potrebe vezane uz zapošljavanje s obzirom na zdravstvene karakteristike osobe i čimbenike okoline.

Stupanj invaliditeta u odnosu na rad određuje se pomoću ljestvice od pet stupnjeva (0 do 4), opisane u Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju NN 75/2018 (članak 4. i Prilogu 1).

Procjena se provodi samo za one osobe s invaliditetom koje ne mogu ostvariti upis u Očevidnik ni po jednoj drugoj osnovi iz članka 4. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Procjeni mogu pristupiti i zaposlene i nezaposlene osobe s invaliditetom.

Utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad provode centri za profesionalnu rehabilitaciju.

 

Kako bi se naručila usluga utvrđivanja invaliditeta u odnosu na rad, potrebno je učiniti sljedeće:

1.  Ispuniti narudžbenicu uz koju se prilaže medicinska i ostala potrebna dokumentacija važna za procjenu (dokaz o završenom obrazovanju, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a,…).

Narudžbenica je dostupna na web stranici svakog centra.

2.  Ispunjenu narudžbenicu s dokumentacijom  predati u centar za profesionalnu rehabilitaciju (poštom ili osobno).

Centar za profesionalnu rehabilitaciju naknadno obavještava naručitelja usluge o terminu procjene.

 

 

Centri za profesionalnu rehabilitaciju posluju na sljedećim adresama:

 

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Adresa: Tadije Smičiklasa 2, 31000 Osijek

Telefon: 031/ 208 308, 031/ 496 847

E-adresa: pravna.sluzba@cpr.hr

Web: cpr.hr

 

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb

Adresa: Republike Austrije 1, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 6461 – 230

Faks: 01/ 6461 – 237

E-adresa: info@cprz.hr

Web: cprz.hr

 

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka

Adresa: Wenzelova 3/A, 51000 Rijeka

Telefon: 051/ 546 – 451

Faks: 051/ 687 – 588

E-adresa: lulic@cpr-rijeka.hr

Web: cpr-rijeka.hr

 

Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split

Adresa: Ruđera Boškovića 30, Split

Telefon: 021/ 240 – 340

E-adresa: info@czprs.hr

 

Na temelju pozitivnog nalaza i mišljenja Centra, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom izdaje Uvjerenje o utvrđenom invaliditetu u odnosu na rad koje se dostavlja osobi i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo radi evidencije u Registru o osobama s invaliditetom.

Uvjerenje je valjan dokaz temeljem kojeg je moguć upis u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 75/2018), kao i za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 9. st. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018).

Nema komentara

You can be the first one to leave a comment.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)