TKO OSTVARUJE NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S VJEŠTAČENJEM?

Naknadu putnih troškova za vještačenje možete tražiti ako ste zbog vještačenja putovali na udaljenost veću od 30 kilometara od mjesta Vašeg prebivališta, odnosno boravišta.

Naknada se isplaćuje se prema najnižoj cijeni za redovito javno prijevozno sredstvo gradskog, međugradskog ili međunarodnog prometa za najkraću relaciju prema podacima službenog daljinomjera javnog prijevoznika.

Jednak iznos naknade isplaćuje se ako putujete vlastitim prijevoznim sredstvom.

Pravo na naknadu putnih troškova može ostvariti i osoba u svojstvu pratnje, isključivo ako dob ili zdravstveno stanje osobe koja vještači zahtjeva pratnju.

Isplatu vršimo temeljem pravilno popunjenog Zahtjeva za povrat putnih troškova. Zahtjevu je potrebno priložiti:

– dokaz o putnim troškovima (karta), – presliku osobne iskaznice i – presliku tekućeg računa ili potvrda banke o IBAN računu.

Isplata naknade putnih troškova obavlja se izričito na tekući račun podnositelja zahtjeva.

Isplata putnih troškova nije izuzeta od ovrhe (Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 06/24)) i ne može se isplatiti na zaštićeni račun.