Koje su moguće usluge profesionalne rehabilitacije?

USLUGA 1 – Rehabilitacijska procjena razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa – rehabilitacijska procjena je početna faza u procesu profesionalne rehabilitacije. Uključenje u profesionalnu rehabilitaciju podrazumijeva individualno utvrđivanje trenutačnog stanja osobe s invaliditetom (rehabilitacijsku procjenu/sveobuhvatnu dijagnostiku).

USLUGA 2 – Pomoć u prevladavanju različitih poteškoća koje onemogućuju uključivanje u daljnje usluge profesionalne rehabilitacije – usluga se sastoji od primjene niza različitih, ponajprije savjetodavnih i psihoterapijskih individualnih i grupnih pristupa i metoda.

USLUGA 3 – Izrada perspektiva – cilj ove usluge je osmisliti individualni strukovni plan obrazovanja i rehabilitacije koji je prilagođen situaciji pojedinca.

USLUGA 4 – Analiza određenog radnog mjesta i radnog okruženja – svrha usluge je procijeniti usklađenost radnog mjesta s preostalim radnim i općim sposobnostima osobe s invaliditetom te njezinim iskustvima, znanjima i vještinama stečenim poslom ili osposobljavanjem.

USLUGA 5 – Stručna podrška i praćenje tijekom obrazovanja i osposobljavanja ili usavršavanja s obrazovnim programom – u uslugu se uključuju korisnici kada se predviđeni obrazovni program odvija izvan centra za profesionalnu rehabilitaciju zbog čega su potrebni kontinuirano praćenje i stručna podrška korisniku i/ili u situacijama u kojima se predviđa da korisnik bez pravilnog stručnog usmjeravanja i podrške ne bi bio uspješan u procesu odabranog programa obrazovanja/osposobljavanja/usavršavanja.

USLUGA 6 – Stručna podrška i praćenje na određenom radnom mjestu i radnom okruženju

Usluga je namijenjena osobama s invaliditetom koje se zapošljavaju na otvorenom tržištu rada kojima su potrebni specifični i individualizirani oblici stručne podrške i praćenja za uspješnu prilagodbu poslu i radnoj okolini zbog očekivanih poteškoća u svladavanju i zadržavanju posla te uključivanju u radno okruženje.

USLUGA 7 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Radni centar) – Radni centar oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja podrazumijeva „učenje kroz rad“. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja, vještine i navike potrebne za obavljanje poslova pojedinog zanimanja na konkretnom proizvodu, odnosno fazi rada (zanatsko-industrijska zanimanja).

USLUGA 8 – Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica) – Virtualna radionica (vježbenička tvrtka) oblik je rehabilitacijske aktivnosti koja podrazumijeva „učenje kroz rad“. Provedbom usluge osobe s invaliditetom praktično stječu i usavršavaju znanja i vještine potrebne za obavljanje administrativnih, financijsko-računovodstvenih, komercijalno-marketinških i sl. poslova.

USLUGA 9 – Izrada plana prilagodbe radnog mjesta i radnog okoliša(arhitektonska prilagodba) te potrebne prilagodbe opreme i sredstava za rad (tehnička prilagodba) – usluga obuhvaća različite prijedloge mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša, te prilagodbu opreme i sredstva za rad koje na razini konkretnog posla smanjuju opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećavaju radnu učinkovitost osobe s invaliditetom.

USLUGA 10 – Procjena radne učinkovitosti – usluga je namijenjena ostvarivanju subvencije plaće za osobe s invaliditetom zbog smanjene radne učinkovitosti koja je posljedica invaliditeta u skladu s Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Usluga je također osnova za procjenu mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom.

USLUGA 11 – Radno osposobljavanje na konkretnom radnom mjestu – usluga podrazumijeva usvajanje novih i usavršavanje postojećih radnih vještina kroz rad na konkretnom radnom mjestu, jačanje radnih potencijala, povećanje efikasnosti rada i mogućnosti za uspješnu prilagodbu u radnoj okolini, pogotovo ako je osoba bila duže vrijeme izvan radnog procesa (uslijed dugotrajnih bolovanja, iznenadnih promjena u zdravstvenom stanju te duže nezaposlenosti). Aktivnosti usluge usmjerene su na razvoj, očuvanje i poboljšanje produktivnosti osobe.

USLUGA 12 – Obrazovanje, osposobljavanje ili usavršavanje s kraćim obrazovnim programom – usluga podrazumijeva stjecanje znanja i vještina kroz verificirane obrazovne programe, koji će osobi s invaliditetom omogućiti uspješno zapošljavanje i rad. U uslugu se uključuju korisnici nakon provedenih usluga Rehabilitacijska procjena ili Izrada perspektiva, ukoliko je  nalazom i mišljenjem preporučena usluga obrazovanja, osposobljavanja ili usavršavanja s kraćim obrazovnim programom, a prema Individualnom planu profesionalne rehabilitacije.

Nema komentara

You can be the first one to leave a comment.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)