Javna nabava

Obavijest o sukobu interesa

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br: 120/2016, NN br: 114/22, u daljnjem tekstu: ZJN2016) – Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom objavljuje, a vezano uz …