Plan javne nabave 2014. godina

Temeljem članka 18. Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13), Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je na sjednici održanoj dana 17.04.2014. godine donijelo plan nabave Zavoda za poslovnu 2014. godinu.