Predmet nabave: Usluge privremenog zapošljavanja radnika