Zabrana sklapanja ugovora

ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – ZABRANA SKLAPANJA UGOVORA
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH) Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao javni naručitelj je u sukobu interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

– Stratego PR savjetovanje d.o.o. Samobor, Josipa Bužana 14
– Tapiko d.o.o. Zagreb, Av. Dubrovnik 15
– Kirin grad nekretnine j.d.o.o. Gvozd (Općina Gvozd), Križnog puta 6