Predmet nabave: Izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora Split