Odluka o donošenju Plana nabave za poslovnu 2023 godinu.