Registar ugovora i okvirnih sporazuma

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Registar ugovora Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sklopljenih od 2018. godine i sve njegove kasnije promjene, dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, u rubrici Registri ugovora.