Kontakti

Kontaktirajte nas


Informacije

KONTAKTI:

 

SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

Središnji ured

01/6471-991

01/6442-706

01/6184-704

01/6458-672

01/6458-662

01/6458-669

01/6384-467

 

Područni ured u Zagrebu

01/6458-590

01/6458-589

01/6458-558

01-6384-466

01/6458-586

01/6458-591

01/6458-538

01/6442-707

01/6458-536

01/6458-552

01/6442-708

01/6458-588

01/6458-556

01/6458-593

 • Status inozemnih predmeta - 01/6458-661
 • Izdvojeno mjesto rada Bjelovar - 043/638-136
 • Izdvojeno mjesto rada Sisak -   044/500-461
 • Izdvojeno mjesto rada Karlovac - 047/658-820

 

Područni ured u Varaždinu

042/629-550

042/629-553

042/629-138

042/629-352

042/629-551

042/629-354

 • Izdvojeno mjesto rada Koprivnica - 048/617-096

 

Područni ured u Osijeku

031/628-239

031/628-234

031/628-231

031/628-662

031/586-538

031/586-537

031/586-471

 • Izdvojeno mjesto rada Slavonski Brod - 035/638-410
 • Izdvojeno mjesto rada Požega -  034/638-336
 • Izdvojeno mjesto rada Vukovar - 032/638-658
 • Izdvojeno mjesto rada Virovitica -  033/628-838

 

Područni ured u Rijeci

051/444-797

 051/629-285

 051/444-795                      

 051/629-284                      

 051/564-075                     

 051/629-287      

 • Izdvojeno mjesto rada Gospić - 053/658-431
 • Izdvojeno mjesto rada Pula - 052/555-661

 

Područni ured u Splitu

021/444-497

021/444-496

021/685-624

021/662-832

021/444-482

021/662-837

021/662-833

021/444-481

021/444-482

021/662-838

 • Izdvojeno mjesto rada Zadar -  023/627-416
 • Izdvojeno mjesto rada Šibenik -  022/668-191
 • Izdvojeno mjesto rada Dubrovnik - 020/641-281

 

SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

01/6458-654

 

SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU

Služba za zapošljavanje i poticaje:

01/6442-710

01/6184-727

01/6184-726

01/6381-819

01/6458-481

 

Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja:

01/6064–733 (zamjenska kvota)

01/6458–569 (zamjenska kvota)

01/6474–830 (zamjenska kvota)

01/6458–485 (zamjenska kvota)

01/6442–705 (rješenja, ovrhe, naplata novčane naknade)

01/6384–468 (rješenja, ovrhe, naplata novčane naknade)

01/6064–738

 

Služba za nadzor i kontrolu namjenskog korištenja sredstava:

01/6471 992

  

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAVNE, OPĆE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

01/6064-739

 

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA FINANCIJE, RAČUNOVODSTVO I NABAVU

01/6184-718


Lokacije