Kontakti / Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Kontakti / Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 46/2022) i Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika, KLASA: 011-01/22-01/01, URBROJ: 426-01-22-1 od 27. lipnja  2022. godine omogućuju unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti (kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije) koje su povezane s obavljanjem poslova u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Prijava unutarnje nepravilnosti podnosi se povjerljivoj osobi za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

Prijava unutarnje nepravilnosti podnosi se putem obrasca Prijava nepravilnosti u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno u pisanom obliku što uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis, bilo poštom ili dostaviti u elektroničkom obliku.

Usmeno prijavljivanje nepravilnosti je moguće telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te na zahtjev prijavitelja fizičkim sastankom u razumnom roku o čemu će se sastaviti zapisnik.


Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti


Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Download zona: