Kvota

SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

Adresa: Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb

 • Telefon:
  • +385 1 6064 733
  • +385 1 6458 569
  • +385 1 6458 485
  • +385 1 6474 830
  • +385 1 6442 705
  • +385 1 6384 468
  • +385 1 6064 738