Profesionalna rehabilitacija

SEKTOR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

Adresa: Antuna Mihanovića 3, 10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 6064 732

Služba za profesionalnu rehabilitaciju

Telefon: +385 1 6458 654

Služba za razvoj projekata

Telefon: +385 1 6458 675

Služba za razvoj, evaluaciju i edukaciju

Telefon: +385 1 6442 704