Vještačenje

U Sektoru za vještačenje provodi se vještačenje u svrhu ostvarivanja prava u području socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, obrazovanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, prava po osnovi rodiljinih i roditeljskih potpora i zaštite vojnih i civilnih invalida rata.

Vještačenje je utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti osobe.

Postupak vještačenja definiran je Uredbom o metodologijama vještačenja (NN 96/23) te se provodi kada nadležno tijelo za potrebe postupka, u svrhu ostvarivanja prava, podnese zahtjev Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.


Često postavljena pitanja

 • KAKO SE PROVODI VJEŠTAČENJE?

  Vještačenje se provodi uvidom u zahtjev za vještačenje te medicinsku i drugu dokumentaciju.

  Ako se vještačenje ne može provesti na temelju uvida, obavit će se neposredni pregled osobe koja se vještači, bez dijagnostičke obrade.

 • U KOJIM SLUČAJEVIMA SE PROVODI VJEŠTAČENJE U KUĆNOJ POSJETI?

  Ako osoba koja se vještači zbog svog zdravstvenog stanja ne može osobno ili u pratnji pristupiti neposrednom pregledu u službenim prostorijama Zavoda, a vještaci ne mogu dati nalaz i mišljenje na temelju uvida u medicinsku i drugu dokumentaciju, neposredni pregled obavlja se u kućnoj posjeti.

 • KAKO ĆETE IZVRŠITI POVRAT MEDICINSKE DOKUMENTACIJE?

  Povrat medicinske dokumentacije moguć je tijekom i nakon postupka vještačenja, uz potpisanu izjavu o preuzimanju medicinske dokumentacije, dok Zavod zadržava presliku iste. Nakon završenog postupka vještačenja, Zavod dostavlja nalaz i mišljenje u jednom primjerku, uz cjelokupan predmet vještačenja nadležnom tijelu.

 • TKO ODLUČUJE O PRAVU KORISNIKA I DONOSI RJEŠENJE?

  Zavod provodi isključivo postupak vještačenja i donosi nalaz i mišljenje. Donošenje rješenja je u nadležnosti tijela u kojem je korisnik predao zahtjev.

 • KAKO ISHODITI KOPIJU NALAZA I MIŠLJENJA?

  Kopiju nalaza i mišljenja možete ishoditi od tijela koje Vam je izdalo rješenje o traženom pravu, odnosno voditelja upravnog postupka.

 • KOME PODNIJETI ŽALBU AKO STE NEZADOVOLJNI S PROVEDENIM VJEŠTAČENJEM I/ILI ZAPRIMLJENIM RJEŠENJEM?

  Žalba se podnosi nadležnom tijelu u upravom postupku, a sukladno uputi o pravnom lijeku koja je sastavni dio rješenja.

 • TKO OSTVARUJE NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA U VEZI S VJEŠTAČENJEM?

  Naknadu putnih troškova za vještačenje možete tražiti ako ste zbog vještačenja putovali na udaljenost veću od 30 kilometara od mjesta Vašeg prebivališta, odnosno boravišta.

  Naknada se isplaćuje se prema najnižoj cijeni za redovito javno prijevozno sredstvo gradskog, međugradskog ili međunarodnog prometa za najkraću relaciju prema podacima službenog daljinomjera javnog prijevoznika.

  Jednak iznos naknade isplaćuje se ako putujete vlastitim prijevoznim sredstvom.

  Pravo na naknadu putnih troškova može ostvariti i osoba u svojstvu pratnje, isključivo ako dob ili zdravstveno stanje osobe koja vještači zahtjeva pratnju.

  Isplatu vršimo temeljem pravilno popunjenog Zahtjeva za povrat putnih troškova. Zahtjevu je potrebno priložiti:

  – dokaz o putnim troškovima (karta), – presliku osobne iskaznice i – presliku tekućeg računa ili potvrda banke o IBAN računu.

  Isplata naknade putnih troškova obavlja se izričito na tekući račun podnositelja zahtjeva.

  Isplata putnih troškova nije izuzeta od ovrhe (Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 06/24)) i ne može se isplatiti na zaštićeni račun.