Rijeka

PODRUČNI URED U RIJECI

Adresa: Lošinjska 16, 51000 Rijeka

Brojevi telefona:

  • +385 51 444 797

  • +385 51 629 285

  • +385 51 444 795                    

  • +385 51 629 284                      

  • +385 51 564 075                  

  • +385 51 629 287

IZDVOJENA MJESTA RADA

GOSPIĆ

Adresa: dr. Franje Tuđmana 8, 53000 Gospić

Telefon: +385 53 658 431

PULA

Adresa: Arsenalska 8, 52100 Pula

Telefon: +385 52 555 661