Split

PODRUČNI URED U SPLITU

Adresa: Ulica Ruđera Boškovića 28-30, 21000 Split

Brojevi telefona:

  • +385 21 444 497
  • +385 21 444 496
  • +385 21 685 624
  • +385 21 662 832
  • +385 21 444 482
  • +385 21 662 837
  • +385 21 662 833
  • +385 21 444 481
  • +385 21 444 482
  • +385 21 662 838

 

IZDVOJENA MJESTA RADA

ZADAR

Adresa: Put Pudarice 11H, 23000 Zadar

Telefon: +385 23 627 416

ŠIBENIK

Adresa: Fra Jerolima Milete 12, 22000 Šibenik

Telefon: +385 22 668 191

DUBROVNIK

Adresa: dr. Ante Starčevića 3, 20000 Dubrovnik

Telefon: +385 20 641 281