Natječaji

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto stručni referent II. u Područnom uredu Varaždin; Klasa 09

Na Javnom natječaju KLASA: 112-02/21-01/09, URBROJ: 426-02-03/2-21-2, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 70/21 od 25.06.2021. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25.06.2021. godine, broj biltena 121, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odabran je  sljedeći kandidat za radno mjesto:

 

2. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE

PODRUČNI URED U VARAŽDINU

     2.1. stručni referent II.

 

- Nataša Levanić

 

Odabranu kandidatkinju će kontaktirati Samostalna služba za pravne, opće poslove i ljudske potencijale radi utvrđivanja dana početka rada.