Natječaji

Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 16 - SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA:112-02/22-01/16, URBROJ:426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22.09.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

 

Tvrtkova 5, Zagreb, prizemlje, soba br. 8.

 

- sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 

6. SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, PODRUČNI URED U ZAGREBU

6.1. stručni referent II. – 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi zamjene odnosno do povratka postojećeg zaposlenika odsutnog zbog  privremene nesposobnosti za rad, rad u punom radnom vremenu

Dana 21.11.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA

10

A.N.Č.

18.12.1984.

Zagreb

9,00

21

M.K.

24.12.1973.

Zabok

9,15

29

M.A.

17.09.1991.

Zagreb

9,30

50

N.N.

25.01.1993.

Zagreb

9,45

51

B.M.

09.01.1981.

Zagreb

10,00

 

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184 706

e-mail: abrlek@zosi.hr