Natječaji

Poziv na razgovor – javni natječaj Klasa 23, SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA FUNKCIONALNOG I OSTALIH VJEŠTAČENJA

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.10.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517

 

- sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

 

1. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA VJEŠTAČENJE, SLUŽBA FUNKCIONALNOG I OSTALIH VJEŠTAČENJA 

1.1. stručni referent II. - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

Dana 23.11.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA

5

S.B.

22.10.1986.

ZAGREB

9,00

8

M.M.

19.01.1967.

ZAGREB

9,10

12

E.R.

20.08.1983.

ZAGREB

9,20

14

T.Č.

28.10.1964.

ZAGREB

9,30

17

J.B.

17.08.1984.

VELIKA GORICA

9,40

18

M.M.

05.03.1985.

ZAGREB

9,50

20

A.N.Ć.

18.12.1984.

ZAGREB

10,00

21

K.B.

29.04.1979.

ZAGREB

10,10

29

K.R.

18.11.1980.

ZAGREB

10,20

31

A.R.

09.04.1983.

ZAGREB

10,30

33

V.G.

30.12.1969.

VELIKA GORICA

10,40

36

G.S.

14.06.1971.

ZAGREB

10,50

38

S.R.

01.05.1984.

ZAGREB

11,00

47

K.F.

10.05.1995.

PEŠĆENICA

11,10

 

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184 706

e-mail: abrlek@zosi.hr