Natječaji

Poziv na razgovor – Javni natječaj Klasa 23, SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

Na Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa, KLASA: 112-02/22-01/23, URBROJ: 426-02-03/2-22-3, objavljen na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 28.10.2022. godine, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu:

 

Radnička cesta 1, Zagreb, V kat, soba br. 517

 

- sljedeći kandidati za radno mjesto kako slijedi:

3. SREDIŠNJI URED, SEKTOR ZA ZAPOŠLJAVANJE I KONTROLU, SLUŽBA ZA KONTROLU KVOTNOG ZAPOŠLJAVANJA

3.1. viši stručni savjetnik (ekonomski) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, rad u punom radnom vremenu

dana 24.11.2022., kako slijedi:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

VRIJEME INTERVJUA

4

S.I.

10.07.1971.

Zagreb

9,00

6

P.N.

10.02.1969.

Zagreb

9,10

11

V.S.S.

28.06.1984.

Zagreb

9,20

23

M.K.

22.05.1976.

Zagreb

9,30

24

K.K.

25.12.1988.

Žigrovec, Sveti Ilija

9,40

27

I.K.

28.09.1987.

Zagreb

9,50

39

M.B.B.

31.07.1991.

Zagreb

10,00

45

P.M.K.

30.09.1989.

Brezovica

10,10

46

M.S.

02.10.1968.

Karlovac

10,20

 

Napomena:  zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)  mole se svi kandidati da na intervju u prostorije Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, dođu u točno određeno vrijeme.

 

Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6184730

e-mail: BJazbec@zosi.hr