Natječaji

Poziv na razgovor Područni ured u Rijeci, stručni referent II, KLASA 51

 

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/17-01/51, URBROJ: 426-02/5-17-4, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 123/17 od 12.12.2017. godine, ispravak „Narodne novine“ broj 125/17 od 15.12.2017.; na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.12.2017. godine, broj biltena 240, ispravak od 15.12.2017., broj biltena 243; te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sljedeći kandidati  čije su prijave pravovremene i uredne (sadrže sve podatke i isprave) te ispunjavaju uvjete iz natječaja za radno mjesto

II. PODRUČNI URED U RIJECI

2. stručni referent II.

pozivaju se da pristupe na intervju, na adresu Lošinjska 16, Rijeka, kako slijedi:

dana 05.03.2018.

 u 11,15 sati:

Pozivamo slijedeće kandidate:

 

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

111

E.G.

28.03.1963.

Rijeka

277

K.Š.

25.04.1977.

Rijeka

276

D.R.

29.08.1980.

Rijeka

185

H.D.

09.06.1976.

Kastav

190

M.P.

12.09.1992.

Delnice

220

M.K.

14.06.1985.

Rijeka

359

I.P.

22.03.1997.

Viškovo

 

 

Download zona

Poziv na razgovor, Područni ured u Rijeci, stručni referent II - KLASA 51 (199.07 kB pdf)