Natječaji

Poziv na razgovor za radno mjesto vještak specijalist, Sektor za vještačenje, Područni ured Split - Izdvojeno mjesto rada Zadar KLASA: 32 KLASA: 32

Na Javni natječaj KLASA: 112-02/20-01/32, URBROJ: 426-02-03/2-20-3, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 68/20 od 12.06.2020. godine, na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12.06.2020. godine, broj biltena 113, te na internetskoj stranici Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, pozivaju se sljedeći kandidati za radno mjesto:

 

 2. Sektor za vještačenje, Područni ured Split, izdvojeno mjesto rada Zadar

 

Vještak-specijalist

da pristupe na intervju, na adresu: Braće Bilšić 1, Zadar, soba broj 2

dana 21.07.2020. u 10,00 sati:

IDENTIFIKACIJSKI BROJ

INICIJALI KANDIDATA

(IME. PREZIME)

DATUM ROĐENJA

MJESTO

 PREBIVALIŠTA / BORAVIŠTA

73

G.Š.

21.07.1960.

Zadar

 

 Kontakt podaci za eventualne dodatne obavijesti:

telefon: 01/6458-483

e-mail: mbabic@zosi.hr