Nagrada „Poslodavac godine za osobe s invaliditetom“ za 2018. godinu

ZAGREB, 08. travnja 2019. godine – Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: ZOSI, www.zosi.hr), u suradnji s partnerima; Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom udrugom poslodavaca, portalom Moj Posao, Institutom za razvoj tržišta rada, SOIH-om – Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske te uz podršku Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i ove će godine nagraditi poslodavce koji su uvidjeli brojne prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom i pritom savladali uvriježene predrasude vezane za njihovo uključivanje u svijet rada.

Svrha je nagrade istaknuti poslodavce s pozitivnim praksama i iskustvom u zapošljavanju osoba s invaliditetom, te kroz uzajamnu suradnju i razmjenu stečenih saznanja osobama s invaliditetom osigurati lakši pristup tržištu rada.

Potencijalne dobitnike nagrade predstavljaju poslodavci koji su prepoznali mogućnosti osoba s invaliditetom te im otvorili vrata u svijet rada, prepoznali različitost kao vrijednost i prilagodili radno okruženje u skladu s potrebama svojih zaposlenika – osoba s invaliditetom.

Nagrade će biti dodijeljene u šest kategorija: mikro poslodavac, mali poslodavac, srednji poslodavac, veliki poslodavac, poslodavac iz javnog sektora te primjer dobre prakse, dok će reprezentativne primjere poslodavaca ravnopravno odabrati projektni partneri i nositelj projekta.

Kandidate nagrade predstavljaju poslodavci koji zakonsku obvezu kvotnog zapošljavanja ispunjavanju zapošljavanjem osoba s invaliditetom. Selekcija kandidata izvršena  je na osnovu podataka iz Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, koju vodi Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja ZOSI-a.

Članovi projektnog tima ZOSI-a posjetit će odabrane poslodavce te kroz neposredan kontakt s poslodavcima i zaposlenim osobama s invaliditetom uvidjeti načine na koji svaka pojedina organizacija pristupa procesu zapošljavanja, ali i prilagođava svoje radno okruženje kako bi osigurala  preduvjete za održivo zapošljavanje i profesionalni razvoj svakog pojedinca. Pri čemu je od osobite važnosti pri odabiru najboljih poslodavaca upravo čimbenik usklađivanja potreba zaposlenika organizacije i njihovih očekivanja sa zahtjevima djelatnosti koju organizacija obavlja.

Kategorija „Primjer dobre prakse“ specifična je kategorija, koja ukazuje na činjenicu kako na djelotvornost obveze kvotnog zapošljavanja u konačnici ne utječe isključivo broj zaposlenih osoba s invaliditetom, već i razina profesionalne podrške i stručne pomoći prilikom uključivanja osoba s invaliditetom u radno okruženje. Stoga odabir ove skupine poslodavaca zahtjeva preporuku projektnih partnera, centara za profesionalnu rehabilitaciju, udruga i institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Uvjeti selekcije navedene kategorije nalažu izvrsnost u radu i individualiziran pristup prema zaposlenim osobama s invaliditetom.

Ovogodišnje izdanje „Poslodavca godine za osobe s invaliditetom“ podržat će UN-ova inicijativa za održivi razvoj Global Compact, najveća inicijativa za održivi razvoj i odgovorno poslovanje u svijetu, s preko 13000 članova u 170 država i lokalnim mrežama u više od 85 zemalja. Hrvatska udruga poslodavaca nositelj je inicijative u Republici Hrvatskoj, te će kao partner ovoga projekta ujedno neposredno utjecati na provođenje ciljeva ove inicijative; snažnije uključivanje poslovnog sektora u aktivnosti s područja društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja.

Najboljim poslodavcima u svakoj od kategorija, na svečanoj će dodjeli biti uručeno posebno priznanje i umjetničko djelo autora koji je i sam osoba s invaliditetom. 

Ovim se projektom ne nagrađuje isključivo ograničavajući, kvantitativan aspekt zapošljavanja osoba s invaliditetom, već se nastoji istaknuti poslodavce koji svojim primjerom ukazuju kako način na koji zapošljavamo, razvijamo se i radimo, njegujući pritom različitost, solidarnost i ljudska prava određujemo i ostavljamo trajan utjecaj na društvo.