Novčana pomoć poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom u potresom pogođenim područjima

Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom je na današnjoj sjednici donijelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na području pogođenom potresom, koji će biti objavljen u veljači 2021. godine.

Svrha natječaja je dodjela ograničene novčane pomoći s ciljem održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom te dovođenje poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika pomoći na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale zbog potresa, odnosno sanacija štete od potresa koja je nužna za nastavak rada.

Iznos potpore je 50.000 kn za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom s kojom je sklopljen ugovor o radu (na puno ili nepuno radno vrijeme) prije 04.  siječnja 2021., a koja je na dan podnošenja Zahtjeva upisana u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Korisnici su poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom (upisane u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom) na području jedinica lokalne samouprave u kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom, a čije je poslovanje pogođeno elementarnom nepogodom.

Grad Petrinja, Grad Glina, Grad Sisak, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Lekenik, Općina Sunja, Općina Donji Kukuruzari, Općina Majur, Općina Dvor, Općina Topusko, Općina Gvozd, Općina Jasenovac, Općina Hrvatska Dubica, Općina Martinska Ves, Općina Pokupsko i Općina Kravarsko.

Potporu je moguće koristiti za:

  • pokriće troškova uklanjanja štete nastale na strojevima i opremi,
  • za pokriće troškova uklanjanja nastale štete na zalihama i gotovim proizvodima,
  • za pokriće troškova obnove poslovnog prostora,
  • za pokriće troškova nastalih uslijed preseljenja poslovanja/obavljanja djelatnosti na drugu lokaciju/područje (troškovi usluge preseljenja, trošak najma novog prostora i sl.),
  • za pokriće izravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – sufinanciranje nabave repromaterijala i sirovina za proizvodnju i pružanje usluga,
  • za pokriće neizravnih troškova poslovanja u 2021. godini radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom – režijski troškovi, uredski materijal, usluge komunikacije, telefonije i interneta, poštanske usluge, održavanje računalnih sustava i web stranica,
  • za pokriće troškova plaća za zaposlene osobe s invaliditetom radi dovođenja poslovanja/obavljanja djelatnosti Korisnika na razinu poslovanja/obavljanja djelatnosti prije štete nastale potresom.