Odabrani najbolji poslodavci za osobe s invaliditetom za 2020. u Republici Hrvatskoj

U organizaciji Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: Zavod) 2. srpnja u Hotelu Westin Zagrebu održat će se dodjela priznanja Poslodavac godine za osobe s invaliditetom.

Zavod dodjeljuje priznanje poslodavcima koji su prepoznali svoju ulogu u ostvarivanju pozitivnijeg stava prema zapošljavanju osoba s invaliditetom, a time posljedično jačanju njihove zaposlenosti.

Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Institutom za razvoj tržišta rada, Portalom Moj Posao i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH.

Uz ispunjene općih uvjeta (propisana kvota zapošljavanja osoba s invaliditetom), selekcija poslodavaca uključuje terenske posjete stručnih timova, tijekom kojih su izvršeni razgovori zaposlenim osoba s invaliditetom i poslovodstvom tvrtki.  U ovogodišnjem je odabiru sudjelovalo 19 tvrtki.

Na temelju evaluacije rezultata provedenih terenskih obilazaka, projektni partneri ravnopravno su izabrali najbolje poslodavce u sljedećim kategorijama: mikro, mali, srednji, veliki poslodavac i poslodavac iz javnog sektora, te izdvojenoj kategoriji „Primjer dobre prakse“.

Poslodavci godine za osobe s invaliditetom za 2020. godinu su:

Mikro poslodavac:

QUAHWA d.o.o. iz Zagreba –  Djelatnost uvoz kave, pržionica specialty kave s coffee shopom i kafićem, distribucija kave i  najam aparata za kavu. S poslovanjem su započeli 2003. godine. Od ukupno 11 zaposlenih, 6 je osoba s invaliditetom. Poslodavac je društveno i ekološki osviješten, ulaže trud u razvoj zdrave i socijalno osjetljive radne okoline, osigurava fleksibilne uvjete rada.

Mali poslodavac:

ELEKTROIMPEX d.o.o. iz Pule – Djelatnost prodaje i servisa informatičke opreme, usluge očitanja brojila plina/vode/struje. Posluje od  1993. godine. Zapošljavao ukupno 20 osobe, od čega 3 osobe s invaliditetom. Poslodavac poštuje različitost, ističu ga fleksibilnost, razumijevanje za različitosti zaposlenika s invaliditetom, tolerantnost i proaktivan odnos sa zaposlenicima.

Srednji poslodavac:

TPK NOVA d.o.o. iz Zagreba – Djelatnost proizvodnje brodskih kotlova, plamenika, uljne stanice kao i reparacije brodova na terenu. Posluje od 1999. godine i zapošljava 90 radnika, od toga su 4 osobe s invaliditetom. Zaposlene osobe s invaliditetom su dugogodišnji radnici, od samog početka su dio radnog kolektiva, te rade na rukovodećim radnim mjestima. Poslodavac osigurava sigurne uvjete i organizaciju rada, osobito za vrijeme epidemije.

Veliki poslodavac:

GENERA d.d. iz Kalinovice – Djelatnost razvoj i proizvodnja farmaceutskih proizvoda. Početak poslovanja 2000. godina. Zapošljava u prosjeku više od 260 osoba, od toga 9 osoba s invaliditetom. Istaknute kvalitete poslodavca od strane zaposlenika su otvorenost za suradnju i komunikaciju, poštivanje različitosti, briga o zaposlenicima, fleksibilnost u razmišljanjima, djelovanju i organiziranju rada.

Poslodavac javnog sektora:

FLORA VTC d.o.o. iz Virovitice – Djelatnost skupljanja, skladištenja, obrađivanja, odlaganja i prijevoza komunalnog, tehnološkog i različitih vrsta neopasnog i opasnog otpada, cvjećarstva, ugostiteljstva, održavanja javnih zelenih površina. S poslovanjem su započeli 1990. godine. Zapošljavaju 6 osoba s invaliditetom od ukupno 156 radnika. Društveno su osviješten poslodavac, ulažu u osposobljavanje zaposlenika, prilagođavaju uvjete rada, te invaliditet ne gledaju kao prepreku za zapošljavanje i rad.

Primjer dobre prakse:

HT d.d. iz Zagreba – Djelatnost telekomunikacijske usluge. Početak poslovanja 1999. godine. U prosjeku zapošljava oko 4 200 osoba, od toga više od 40 osoba s invaliditetom. Poslodavac njeguje društveno odgovorno poslovanje u praksi, osigurava  pristupačnost, pri čemu se vodi principom univerzalnog dizajna. Ulaže u osposobljavanje zaposlenika, tehničku i arhitektonsku prilagodbu radnih mjesta i uvjeta rada, osigurava fleksibilne oblike rada. U okviru zaklade, pruža pomoć i podršku zaposlenicima i njihovim obiteljima u otežanim životnim uvjetima.