Obavijesti

OSOBNI ASISTENTI U RADU ZAPOSLENIM OSOBAMA S INVALIDITETOM – POZIV ZA OSOBNE ASISTENTE

Zavod, kao nositelj projekta u partnerstvu s HZZ – om provodi „ Pilot projekt razvoja i uspostave usluge pružatelja osobne asistencije osobama s invaliditetom na radnom mjestu“ kojim se planira razviti, organizirati i osigurati pomoć i podrška osobnog asistenta u radu zaposlenim osobama s invaliditetom.