OBAVIJEST O IZMJENI TERMINA INDIKATIVNOG KALENDARA

Javnog natječaja za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada, KLASA: 402-07/18-12/02, URBROJ: 426-02-03/2-18-2 od 19. rujna 2018.

Sukladno točki XV. Uputa za podnositelje prijava za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada, zbog promijenjenih okolnosti, mijenjaju se termini indikativnog kalendara postupka javnog natječaja kako slijedi:

INDIKATIVNI KALENDAR POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA

Faze natječajnog postupkaTermin
Objava Javnog natječaja26. rujna 2018.
Rok za slanje prijava od dana objave Javnog natječaja26. listopada 2018.
Rok za slanje upita vezano uz Javni natječaj od dana objave Javnog natječaja10. listopada 2018.
Rok za slanje odgovora na upite vezano uz Javni natječaj od dana objave Javnog natječaja16.listopada 2018.
Rok za provjeru propisanih uvjeta prijava od dana zaključenja Javnog natječajastudeni/PROSINAC 2018.*
Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog natječajaSIJEČANJ 2019.*
Rok za donošenje Odluke o dodjeli sredstavaVELJAČA 2019.*
Rok za objavu Odluke o dodjeli sredstava na web stranici www.zosi.hrVELJAČA 2019.*
Rok za dostavu dodatne dokumentacije potrebne za sklapanje ugovora o dodjeli sredstavaOŽUJAK 2019.*
Rok za slanje obavijesti podnositeljima prijava  čije prijave nisu zadovoljile uvjete Javnog natječajaOŽUJAK 2019.*
Rok za slanje obavijesti o sklapanju ugovora o dodjeli sredstavaOŽUJAK 2019.*
Rok za sklapanje ugovora o dodjeli sredstavaOŽUJAK 2019.*

*Navedeni termin je okviran. Zavod zadržava pravo izmjene termina zbog promijenjenih okolnosti, o čemu će podnositelji prijava biti pravovremeno obaviješteni