KORONAVIRUS.HR : Specijalizirana internetska stranica Vlade s cjelovitim informacijama i preporukama o korona virusu

Nastavno novonastalu situaciju s korona virusom, Vlada Republike Hrvatske kreirala je specijaliziranu internetsku stranicu za problematiku koronavirusa https://www.koronavirus.hr/


Na ovim stranicama možete pronaći sve aktualne i važeće upute, preporuke i mjere koje se odnose na zdravlje, prevenciju i svakodnevni život.

Sve informacije se ažuriraju nekoliko puta dnevno, kad god dođe do novosti i izmjena te predstavljaju najnovije i najažurnije informacije i podatke na koje možete računati.

Štitite sebe i druge.