MJERE ZAVODA ZA ODRŽAVANJE ZAPOSLENOSTI OSOBA S INVALIDITETOM

U sklopu mjera Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa donesene su mjere za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom iz nadležnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: Zavod), i to:

1. Odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca[1].

Odgođene obveze plaćanja novčane naknade mogu se podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze[2].

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate obveze plaćanja novčane naknade ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara.

Obveza novčane naknade se od 1. ožujka 2020. godine obračunava po stopi od 20 %.

2. Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja oslobađaju se obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, počevši od 1. travnja 2020. godine (uvjeti i načini reguliranja oslobađanja kvotnog zapošljavanja za ove poslodavce bit će propisani Izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom).

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, a rade u djelatnostima koje su pogođene Koronavirusom mogu ostvariti potporu za očuvanje radnih mjesta koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

U periodu odgode plaćanja novčane naknade poslodavci nisu dužni dostavljati dokumentaciju vezanu za odgodu plaćanja. Zavod prati stanje svakog obveznika putem sustava za praćenje i kontrolu kvotnog zapošljavanja.

[1] članak II. stavak 1. Odluke o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

[2] članak II. stavak 2. Odluke