Obavijest za obveznike kvotnog zapošljavanja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je, u suradnji s Financijskom agencijom i institucijama nadležnim za obračun i naplatu određenih davanja, razvilo novu e-uslugu pod nazivom Kalendar plaćanja obveznih naknada. Usluga je namijenjena poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja sljedećih davanja: članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod, članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori, komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma i HRT pristojbe.

Usluga je u potpunosti digitalizirana te pruža na jednom mjestu transparentan pregled onih davanja koja je pojedini poslovni subjekt obvezan plaćati (od davanja koja su uključena u opseg usluge), s trenutnim stanjem obveza. Osim pregleda iznosa obveza i rokova plaćanja, u usluzi je moguće kreirati naloge za plaćanje.

Usluzi Kalendar plaćanja obveznih naknada moguće je pristupiti na sljedeće načine:

Za korištenje usluge potrebna je vjerodajnica s liste prihvaćenih vjerodajnica za NIAS, minimalno značajne razine sigurnosti. Korisnici usluge mogu biti zakonski ovlaštene osobe poslovnog subjekta i druge osobe kojima je putem sustava e-Ovlaštenja dodijeljeno pravo za rad u usluzi.

U uslugu Kalendar plaćanja obveznih naknada uključena je naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom za čiji je obračun i naplatu nadležan Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).

Iznosi prikazani u usluzi predstavljaju trenutno stanje obveza poslovnog subjekta koje ZOSI dostavlja prilikom svake prijave korisnika u uslugu. Nakon što obveznik plati određenu obvezu, novo stanje obveza je u usluzi vidljivo nakon što ZOSI proknjiži i evidentira uplatu u svom sustavu. Također, novo zaduženje je u usluzi vidljivo nakon što ZOSI izvrši obračun i zaduži obveznika po predmetnoj naknadi.

Korisnička podrška

Kontakt centar Financijske agencije:

pon – pet: 7:30 do 22:00

sub: 8: 00 do 13:00

Za sva pitanja vezana uz obračun, analitičko praćenje i naplatu naknade, obveznici se trebaju obratiti

Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI).