POSEBNA SREDSTVA ZA RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I POSLOVNIH PROCESA U CILJU ZAPOŠLJAVANJA I ODRŽAVANJA ZAPOSLENOSTI OSOBA S INVALIDITETOM ZA POSLODAVCE NA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA

Posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca na otvorenom tržištu rada, odnosno kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju poslodavci mogu ostvariti na osnovu prijave na

raspisani javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava.

PRIJAVITELJI:

  • poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit;
  • osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i
  • neprofitne organizacije koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada.

Uvjete i način dodjele posebnih sredstava određuje Upravno vijeće Zavoda.