PRAVO NA NOVČANU NAGRADU ZA ZAPOŠLJAVANJE IZNAD PROPISANE ZAKONSKE OBVEZE

Poticaj može ostvariti:

  • poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te
  • poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima i osobe s invaliditetom.

Novčana nagrada iznosi 30 % minimalne bruto plaće za svakog radnika s invaliditetom više u odnosu na propisanu kvotu.

Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od maksimalno 12 mjeseci za pojedinu osobu s invaliditetom zaposlenu izvan kvote.

Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 20. u sljedećem mjesecu.

Ovaj poticaj ne može ostvariti osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

OSNOVNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA su:

  • upis zaposlene osobe s invaliditetom u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, pri prijavi zaposlenika u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • poslodavac ne smije imati duga prema radnicima i/ili prema državi.

Zahtjev za novčanu nagradu podnosi se na:

  1. Obrascu Z-Nagrada, uz
  2. Dokaz o podmirenju novčanih obveza prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi.

E-SUSTAV PRIJAVE ZA POTICAJE

Zahtjevi za poticaje podnose se putem e-sustava NERA (https://nera.zosi.hr:8443/)

Ovdje možete pronaći upute za prijavu u sustav https://nera.zosi.hr:8443/upute/html/

Download zona: