RADNA MJESTA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Radna mjesta s posebnim uvjetima rada kategoriziraju se na osnovu:

  • mišljenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo;
  • posebnih propisa o zaštiti na radu i
  • registrirane usluge osobne asistencije.

Radna mjesta s posebnim uvjetima rada

Ako poslodavac na određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada ne može zaposliti osobu s invaliditetom te zahtjeva izuzeće iz ukupnog broja radnih mjesta, dužan je zatražiti suglasnost ovog Zavoda na osnovu:

  • mišljenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i
  • IZJAVE PUR-8.

Poslovi regulirani posebnim propisima o zaštiti na radu

Iz ukupnog broja zaposlenih izuzimaju se radnici zaposleni na poslovima Oružanih snaga RH, policijskim poslovima, poslovima zaštite i spašavanja, poslovima zaštite osoba i imovine, te poslovima vatrogasaca i pirotehničara na koje se, sukladno Zakonu o zaštiti na radu, primjenjuju posebni propisi o zaštiti na radu.

Prijava broja radnika na navedenim radnim mjestima dostavlja se putem ispunjene:

IZJAVE PUR-6.

Udruge osoba s invaliditetom

U ukupan broj zaposlenih u udrugama osoba s invaliditetom koja pruža usluge osobne asistencije ne ubrajaju se radnici zaposleni na poslovima osobnih asistenata. Prijava broja osobnih asistenata na navedenim radnim mjestima dostavlja se putem ispunjene:

IZJAVE PUR-4.

Download zona: