Službenik za zaštitu osobnih podataka

Kontakti / Službenik za zaštitu osobnih podataka

Prava zajamčena Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka mogu se ostvariti podnošenjem zahtjeva i prigovora vezano za obradu osobnih podataka unutar Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom kontaktiranjem službenika za zaštitu osobnih podataka na sljedeći način:

  • Putem telefona na broj: 01/ 6064-739
  • Pisanim putem na adresu: Radnička cesta 1, Zagreb
  • Elektroničkim putem na e-mail: SzZOP@zosi.hr

Download zona: