Sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Poticaj se ostvaruje za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom u svrhu dolaska na posao i odlaska s posla te za potrebe dolaska na mjesto obavljanja djelatnosti i odlaska s mjesta obavljanja djelatnosti.

Trošak prijevoza nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prijevoza osobe s invaliditetom.

OSNOVNI UVJETI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA su:

  • upis zaposlene osobe s invaliditetom u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, pri prijavi zaposlenika u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • poslodavac ne smije imati duga prema radnicima i/ili prema državi.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom uključuje sljedeću dokumentaciju:

  1. Obrazac Z-TRP,
  2. Obrazac obračuna troškova prijevoza na mjesto rada OT-PMR;
  3. Obrazac obračuna troškova prijevoza za obavljanje djelatnosti OT-POD;
  4. Izjava da nema organiziranog javnog prijevoza Obrazac I-TRP-MR;
  5. Izjava da nema organiziranog redovitog javnog prijevoza Obrazac I-TRP-OD.

E-SUSTAV PRIJAVE ZA POTICAJE

Zahtjevi za poticaje podnose se putem e-sustava NERA (https://nera.zosi.hr:8443/)

Ovdje možete pronaći upute za prijavu u sustav https://nera.zosi.hr:8443/upute/html/

Download zona: