Sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama

Poticaj je namijenjen za integrativne i zaštitne radionice.

Sufinancira trošak rada za svakog stručnog radnika i radnog instruktora zaposlenog do minimalnog broja stručnih radnika i radnih instruktora koje je integrativna radionica i zaštitna radionica dužna zaposliti.

Osnovica za izračun troškova rada stručnog osoblja je zbroj osnovice za obračun doprinosa za obvezno osiguranje zaposlene osobe (bruto I plaća zaposlene osobe) i uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje najviše do iznosa 15.000,00 kn.

Integrativna radionica i zaštitna radionica može za svakog zaposlenog stručnog radnika ostvariti sufinanciranje troškova rada stručnog osoblja u iznosu od 100 % osnovice za troškove rada stručnog osoblja, odnosno za svakog zaposlenog radnog instruktora u iznosu od 50 % osnovice za troškove rada stručnog osoblja.

Zahtjev za sufinanciranje troškova rada stručnih radnika i radnih instruktora u zaštitnim i integrativnim radionicama uključuje:

  1. Obrazac Z-TRSO i
  2. Tablicu izračuna TRSO-1.

E-SUSTAV PRIJAVE ZA POTICAJE

Zahtjevi za poticaje podnose se putem e-sustava NERA (https://nera.zosi.hr:8443/)

Ovdje možete pronaći upute za prijavu u sustav https://nera.zosi.hr:8443/upute/html/

Download zona: