Zamjensko ispunjenje obveze kvotnog zapošljavanja

Obveznici obvezu kvotnog zapošljavanja mogu izvršiti na zamjenski način:

 • sklapanjem Ugovora o poslovnoj suradnji;
 • izvođenjem prakse za učenike i studente s invaliditetom;
 • izvođenjem prakse za rehabilitante u procesu profesionalne rehabilitacije;
 • sklapanjem Studentskog ugovora;
 • provođenjem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te
 • dodjeljivanjem stipendija.

Ugovor o poslovnoj suradnji

 • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava,
 • sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom.

Praksa učenika i studenata s invaliditetom

 • izvođenjem prakse za učenike s teškoćama u razvoju i/ili studente s invaliditetom,
 • 1 praktikant priznaje se kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom.

Praksa za rehabilitante u procesu profesionalne rehabilitacije

 • izvođenjem prakse za rehabilitante u procesu profesionalne rehabilitacije koju provodi nadležni centar za profesionalnu rehabilitaciju,
 • 1 rehabilitant priznaje se kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom.

Studentski ugovor

Sklapanjem ugovora o obavljanju studentskog posla sa studentom s invaliditetom.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 • provođenjem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za osobe s invaliditetom,
 • 1 osoba priznaje se kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom.

Stipendija

Dodjelom stipendija/e za redovno obrazovanje osoba s invaliditetom.

DOKUMENTACIJA I ROKOVI

Zamjensko ispunjenje kvote najavljuje se dostavom ugovora i popunjenog obrasca N-IZK.

Poslodavac je najavu dužan izvršiti u roku od petnaest (15) dana od dana sklapanja ugovora. Najava se računa od mjeseca u kojem je zaprimljena.

Po ispunjenju ugovornih obveza dostavlja se izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza s osnove najave ispunjenja zamjenske kvote:

 • obrazac I-IZK 1 (ugovori o poslovnoj suradnji/ ugovori o obavljanju studentskog posla/ ugovori o stipendiranju);
 • obrazac I-IZK 2 (ugovori o obavljanju prakse rehabilitanata i učenika ili studenata/ ugovori o stručnom osposobljavanju za rad);
 • uz potvrde ispunjenja zamjenske kvote ugovorima o poslovnoj suradnji, uz ispunjeno izvješće, račune te potvrde o uplatama, potrebno je dostaviti i ispunjenu tablicu „Specifikacija zatvaranja računa“.

Download zona: